Skip to main content

Amerykański sen na Greenpoincie

By Projekty

HISTORIA MÓWIONA Greenpoint zmienia się na naszych oczach. Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, zmiana zasad uczestnictwa obywateli polskich w loterii wizowej, gentryfikacja – to główne przyczyny tych…

Read More