Skip to main content
Projekty

Amerykański sen na Greenpoincie

HISTORIA MÓWIONA

Greenpoint zmienia się na naszych oczach. Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, zmiana zasad uczestnictwa obywateli polskich w loterii wizowej, gentryfikacja – to główne przyczyny tych zmian. Polskość Greenpointu nie jest już tak wyrazista, jak jeszcze 10-20 lat temu. Dzielnica ulega interesującym przekształceniom – Greenpoint staje się na naszych oczach coraz bardziej zróżnicowany etnicznie.

 

Realizowany od 2015 roku projekt „Amerykański sen na Greenpoincie – historia mówiona ma za zadanie dokumentować zmiany na Greenpoincie, przywołać dawny Greenpoint z pamięci jego mieszkańców, a równocześnie pokazać nowe oblicze tej – coraz mniej polskiej – części Brooklynu. Współpracujemy z Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie przeprowadzone wywiady są archiwizowane i wzbogacają kolekcję dokumentującą doświadczenia Polaków poza granicami kraju.

 

ARCHIWUM EMIGRANTA – PRZEJRZYJ ZBIORY

NASZE DZIAŁANIE

Przeprowadzamy rozmowy z polskimi imigrantami, których los związał na dłużej z Greenpointem. Interesują nas wszystkie doświadczenia emigracji: przebieg procesu adaptacji, praca zarobkowa, życie rodzinne i towarzyskie oraz podtrzymywanie związków z Polską, a także ocena środowiska polonijnego i jego organizacji. Poszukujemy do rozmów osób, które przybyły do Stanów Zjednoczonych w latach 90. lub wcześniej. Wywiady nagrywamy w formie audio lub video.

ZREALIZOWANE WYWIADY

W ramach współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni tworzymy kolekcję dotyczącą Greenpointu. W 2015 roku zrealizowaliśmy poniższe wywiady z polskimi emigrantami:

Tadeusz Chabrowski

Magdalena Kapuścińska

Jan Kurczyński

Barbara Legutko

Danuta Piekut

Roman Płoszaj

Stanisława Prenkiewicz

Amelia Stankiewicz

Genowefa Anna Weber

Magdalena Zawadzka

 

OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ

Osoby zainteresowane opowiedzeniem swojej historii emigracji prosimy o kontakt z naszą grupą badaczek:

Marta Pawlaczek: 646-589-2060;
email: marta@cultureshock.pl
Ewa Dżurak: 978-821-3455
Izabela Barry: 917-325-9527
Karolina Łukasiewicz: 734-239-2918
Ewa Maliga: 646-469-0686

 

 

DODATKOWE DZIAŁANIA

 Do tej pory braliśmy udział w:

74-tej Dorocznej Konferencji Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w Ameryce (PIASA), w Waszyngtonie, DC, 17-18 czerwca 2016 Prezentacji wstępnych rezultatów badań w Polskim Instytucie Nauk i Sztuk w Ameryce (PIASA), w Nowym Jorku, NY, 13 października 2016 23-cim Seminarium Antropologicznym Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego, w Atlantic City, NJ, 8 października 2016