Skip to main content

Hakaton kulturalny to spotkanie pomysłodawców kulturalnych projektów – przedstawicieli organizacji pozarządowych lub instytucji kultury oraz osób, które chcą pomóc w ich realizacji – programistek, projektantów i innych ludzi z grupy IT. W ciągu dwóch dni to różnorodne grono wspólnie pracowało nad rozwiązaniami dla pięciu zagadnień. Jak wyglądała ich współpraca?wydarzenie na FB

Planując wydarzenie przykładaliśmy dużą wagę do stworzenia przestrzeni dla wymiany doświadczeń, wychodząc z założenia, że w trakcie dwudniowego spotkania największą wartość mają wzajemne inspiracje, próby, błędy i rozmowa. W większości przypadków na namacalne efekty przyjdzie poczekać (część zespołów planuje dalszą współpracę w hakatonowych składach!), jednak każdy z zespołów projektowych zbliżył się do upragnionego celu. Niektóre cele po rozmowach z innymi uczestnikami, mentorkami oraz użytkownikami zostały całkowicie przeformułowane (mentorki i mentorzy zachęcali zespoły do projektowania zorientowanego na użytkownika). Uważamy to za jeden z większych sukcesów hakatonu.

Zaproszeni uczestnicy i uczestniczki to osoby rekrutujące się z różnych środowisk (programiści, projektantki, aktywiści i pracownice organizacji pozarządowych) i jako takie przyzwyczajone do odmiennych sposobów pracy i myślenia. Hakaton kulturalny łamał schematy i pokazał, że ludzie kultury, świata organizacji pozarządowych i IT mogą ze sobą rozmawiać i wspólnie pracować.

Aby zachęcić do wymiany doświadczeń i dzielenia się umiejętnościami, zaproponowaliśmy uczestnikom rozpoczęcie spotkania od prezentacji projektów. To kluczowy moment dla osób, które chciały dołączyć do zespołów projektowych i uczestniczyć w realizacji pomysłów. Był ważny także dla pomysłodawców, ponieważ motywował ich do ubrania w zwięzłe słowa swojej koncepcji. Kolejnymi punktami styku wszystkich uczestników i uczestniczek hakatonu były kolejne publiczne prezentacje projektów – na koniec pierwszego i drugiego dnia pracy. Każda prezentacja to okazja do uporządkowania i syntezy wykonanej pracy i wysłuchania komentarzy innych osób. Hakaton kulturalny to wydarzenie, któremu towarzyszył duch współpracy i otwartości, nie rywalizacji.

Hakaton (z ang. hackathon), inaczej sprint programistyczny, to najczęściej dwudniowe spotkanie w jak najbardziej realnej przestrzeni, podczas którego osoby zgromadzone na miejscu pracując intensywnie nad swoimi projektami mogą wymieniać się doświadczeniami i uwagami z innymi. Na koniec spotkania organizuje się prezentację wyników pracy. W założeniach hakaton mobilizuje i inspiruje do pracy. (za: Konkurs “Dane po warszawsku”).

W trakcie Hakatonu pracowaliśmy nad następującymi pomysłami:

1. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska

PANkreator – reuse zbiorów cyfrowych Biblioteki Gdańskiej PAN. Pomysłodawcy chcieli tchnąć drugie życie w cyfrowe zbiory Biblioteki Gdańskiej PAN. Ponieważ są świetne, unikatowe i warte tego by pójść w świat! Aktualnie biblioteka udostępnia swoje zbiory dzięki Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Można tam zobaczyć pełne wydania książek, czasopism, zbiory fotografii i in. Jednak użyteczność bazy w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostawia wiele do życzenia. Potrzebne jest lepsze narzędzie, aby zbiory były łatwo dostępne dla szerszego grona osób. Takie, które będą mogły zastosować też inne biblioteki. Powstał bot, który codziennie publikuje na Facebooku fotografie wyszukane w zbiorach cyfrowych PAN Biblioteki Gdańskiej.

2. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Organizacja wydała „Pomysły do zrobienia” – zbiór scenariuszy działań społeczno-kulturalnych, które prezentują w formie publikacji i strony internetowej. Ta baza pokazuje krok po kroku, jak łatwo można w lokalnym środowisku zacząć działać na rzecz zmiany społecznej. Narzędzia niezmiernie przydatne dla działaczy lokalnych, animatorów czy nauczycieli. Jednak ten zbiór kojarzony jest z grubą publikacją, którą wielu chciałby mieć w rękach. Niestety, zostało bardzo mało egzemplarzy i nie ma planów dodruku a strona www nie odpowiada potrzebom. Dlatego powstał zamiar, aby „Pomysły do zrobienia” były jeszcze lepsze np. mobilne, jednak w trakcie prac okazało się, że najlepszym rozwiązanie będzie stworzenie nowej, nowoczesnej strony internetowej.

3. Fundacja Ad Arte

Osoby uczestniczące w kulturze: widzowie spektakli i pokazów filmowych, miewają kłopoty z wyborem najbardziej interesujących dla siebie wydarzeń i zaplanowaniem czasu. Fundacja Ad Arte pracowała nad stworzeniem uniwersalnej aplikacji do obsługi Short Waves Festival – festiwalu krótkich metraży, która pomogłaby uczestnikom zaplanować swój czas podczas festiwalu, przemieszczanie się po mieście, wybór filmów dostosowany do ich preferencji. Byłaby ona oparta o otwarte rozwiązania, dzięki czemu mogłyby ją wykorzystywać także inne instytucje organizujące festiwale, niewielkie ośrodki kulturalne, które nie mogą sobie pozwolić na kosztowne istniejące szablony.

 
4. Teatr Komuna Warszawa

Dla Teatru wyzwaniem stało się zaprojektowanie aplikacji zarządzającej zakupem i rezerwacją biletów na spektakle. Podczas Hakatonu uczestnicy pracowali nad stworzeniem zintegrowanego, opensourceowego systemu integrującego zarządzanie biletami. Większość pracy została już wykonana, zostały tylko ostatnie testy. 

5. UX bUX Klan, Fundacja ONE

Problem: Coroczne statystyki wykazują spadek czytelnictwa, zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i dzieci. Jednocześnie raporty wskazują okres wczesnoszkolny jako jeden z kluczowych czynników w kształtowaniu nawyków i kultury czytelniczej człowieka. W Polsce nie istnieją rozwiązania dotyczące czytelnictwa, natomiast referencją może być Matlandia, której treścią są zadania matematyczne. Proponowana odpowiedź:  Aplikacja o roboczej nazwie BOOK CITY. Czyli zgrywalizowna platforma czytelnicza dla dzieci w wieku szkolnym. Aplikacja wspierająca czytelnictwo za pomocą mechanizmów grywalizacyjnych i społecznościowych. Podczas Hakatonu udało się rozpisać podstawowe założenia i cele aplikacji, sporo pracy jeszcze przed nami.

Organizatorami Hakatonu Kulturalnego są: Fundacja Culture Shock, Koduj dla Polski oraz TechSoup Polska. Hakaton kulturalny jest częścią Festiwalu Zgromadzenia. Sztuka Wspólnoty, który organizuje Teatr Nowy.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.Festiwal Zgromadzenia. Sztuka Wspólnoty