Skip to main content
pobierz

Wyniki badania społecznego dotyczącego wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych w Polsce, Chorwacji i Słowenii 2020

Tematem wypalenia zawodowego zajęliśmy się, ponieważ mamy osobiste doświadczenia wypalenia związane z pracą w trzecim sektorze. Postanowiliśmy sprawdzić, jak omawiany syndrom może wiązać się ze specyfiką pracy w tym środowisku. Byliśmy też ciekawi, czy sytuacja jest podobnie alarmująca w trzech krajach – Polsce, Chorwacji i Słowenii.

Od 2019 roku realizujemy międzynarodowy projekt „Burnout Aid” po- święcony wypaleniu zawodowemu w trzecim sektorze, w którym biorą udział organizacje pozarządowe z trzech krajów: Fundacja Culture Shock z Polski (wykorzystująca nowe technologie i nowe media w edukacji pozaformalnej, przełamuje bariery dostępu do świata cyfrowej kultury), Common Zone z Chor- wacji (pracująca z kobietami i osobami LGBTQ+, działa w sferze kultury, na rzecz równości płci i praw pracowniczych oraz prowadzi niezależny portal informacyj- ny VoxFeminae.net) oraz Mesto Žensk/City of Women ze Słowenii (niezależna organizacja zajmująca się feminizmem i równością płci w sztuce i kulturze).

 

Na przełomie 2019 i 2020 roku przeprowadziliśmy badanie Desk Research. Wynika z niego, że w Polsce, Chorwacji i Słowenii badania nad wypaleniem zawodowym są prowadzone od około 30 lat i skupiają się głównie na aspektach psychologicznych i indywidualnych syndromu. Mało jest badań o wpływie wypalenia na całe organizacje, a na organizacje pozarzą- dowe w szczególności.

Zależało nam, żeby zrozumieć charakter wypalenia zawodowego w środowisku NGO, wśród aktywistów i aktywistek, edukatorek i edukatorów, pa- sjonatów i pasjonatek, działaczek i działaczy – osób, które często nie stawiają granicy pomiędzy pracą zawodową a innymi dziedzinami życia. Efektem międzynarodowej współpracy jest zrealizowane w 2020 roku badanie jakościowe dotyczące świadomości problemu wypalenia w organizacjach pozarządowych, specyfiki tego problemu, wpływu wypalenia na organizację i środków zaradczych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.