Skip to main content

urban_ logo

Niedawno dostaliśmy wspaniałą wiadomość: przeszedł nasz wniosek o fundusze w ramach programu „Młodzież w działaniu”!

Opis projektu

”Urban creatures – redefining public space” to młodzieżowa wymiana artystyczna, która odbędzie się w Rustawi w Gruzji. Projekt potrwa 7 dni i zgromadzi 32 uczestników oraz 8 liderów młodzieżowych (animatorów) 2 Polski, Słowenii oraz Gruzji i Armenii.

Tematem wymiany jest sztuka w przestrzeni publicznej. Projekt ma na celu stworzenie warunków do tego, aby uczestnicy mogli wyjść poza swoje dotychczasowe ramy kulturowe przy pomocy sztuki amatorskiej aby znaleźć nowe sposoby interakcji i współpracy oraz wyrazić siebie w przestrzeni publicznej. Wymiana młodzieży ma następujące cele:

  • Umożliwienie młodzieży wyrażenia się przez amatorską sztukę i zajęcia artystyczne
  • Podniesienie świadomości międzykulturowej
  • Zaangażowanie młodzieży z mniejszymi szansami
  • Zachęcenie młodzieży do zainteresowania i działań na rzecz lokalnej społeczności i do lokalnego aktywizmu
  • Promowanie postaw odpowiedzialności za lokalne środowisko i lokalną społeczność
  • Wymiana doświadczenia i dyskusja nt. rozumienia przestrzeni publicznej i roli młodzieży w przestrzeni publicznej
  • Uwrażliwienie na otaczającą kulturę i sztukę
  • Zaadaptowanie zmarginalizowanej, zapomnianej przestrzeni miejskiej na potrzeby młodych mieszkańców

Podstawową metodą pracy będzie edukacja nieformalna i warsztaty artystyczne. Uczestnicy dokonają ingerencji w przestrzeni publicznej poprzez street art, warsztaty artystyczne, teatr, rękodzieło etc. Poprzez wspólną pracę i wymianę umiejętności dowiedzą się oni więcej o sobie oraz o swych rówieśnikach z innych krajów.

Szukamy uczestników projektu, który pojadą z nami do Gruzji!

Szukamy osób do 25 roku życia (włącznie!), uzdolnionych artystycznie, zainteresowanych sztukami wizualnymi i działaniami w przestrzeni publicznej, które wezmą udział w projekcie. W ramach „Urban Creatures” planowany jest pod koniec września tygodniowy wyjazd do Rustawi w Gruzji.

W projekcie wezmą udział 4 dziesięcioosobowe grupy z: Polski, Słowenii, Armenii i Gruzji.

Koszt wyjazdu to pokrycie 30% kosztów podróży. Bilety będziemy najprawdopodobniej kupować razem.

Żeby zgłosić się jako uczestnik projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go na adres info@cultureshock.pl do 11 sierpnia 2013.

Formularz jest dostępny pod adresem:

 http://www.cultureshock.pl/files/8313/7534/7722/Application_Urban_Creatures.doc

W polu „organizacja” prosimy wpisać Fundację Culture Shock. W polu „twoja rola w organizacji” wpiszcie albo „uczestnik projektu” albo, jeśli to możliwe, coś o Waszej wcześniejszej współpracy z nami.

Zależy nam, żeby ten projekt wyszedł najlepiej jak to tylko możliwe. Chcielibyśmy więc, żeby wszyscy wzięli udział w jego szczegółowym formowaniu się. Mamy nadzieję, że grupy ze wszystkich krajów wyrażą chęć współtworzenia „Urban Creatures”, jednak jako koordynatorzy musimy być przygotowani najlepiej. Przed wyjazdem czeka nas więc trochę pracy (ale bardzo ciekawej!).

Czekamy na formularze zgłoszeniowe do niedzieli 11 sierpnia!