Dlaczego projekt CARE?

Pandemia miała ogromny wpływ na nas – osoby pracujące z młodzieżą – a przede wszystkim na młodych ludzi, z którymi mamy na co dzień do czynienia.

Zamknięci w domach, odizolowani, pełni obaw i niepewności, nie mieliśmy wystarczających narzędzi, by poradzić sobie z zupełnie nową sytuacją, w której znaleźliśmy się w zasadzie bez ostrzeżenia, z dnia na dzień.

Nasze organizacje musiały przejść na tryb zdalny, co często wiązało się z ograniczeniem wpływu i utratą głębszego kontaktu z większością młodzieży, z którą pracujemy.  Konieczność przeniesienia całej pracy do Internetu, niepewność, czy nasze organizacje i partnerzy, z którymi do tej pory realizowaliśmy nasze misje, przetrwają kryzys, poczucie osamotnienia również silnie wpłynęły na nasze samopoczucie, motywację i wiarę w możliwość dokonania zmian.

Staramy się odbudować nasze organizacje i kontakty, by zacząć działać z nową energią. Jednak, aby to zrobić, czujemy, że potrzebujemy oczyszczenia, przepracowania i zamknięcia ostatnich dwóch lat.

CARE zrodziło się z potrzeby przyjrzenia się, zaopiekowania i wreszcie stworzenia narzędzi dla nas, osób pracujących z młodzieżą.

Chcemy przyjrzeć się temu, jaki wpływ wywarła na nas pandemia na poziomie ciała, myśli, relacji i motywacji. Chcemy zamknąć pewien etap i nabrać dystansu, nauczyć się i wypracować nowe praktyki i nawyki przeciwdziałające wypaleniu. Po wielu miesiącach pracy zdalnej chcemy też odświeżyć kontakty i zbudować relacje oparte na spotkaniach i wspólnej pracy.

Pandemia uświadomiła nam, jak ważne jest holistyczne rozumienie dobrostanu osób pracujących z młodzieżą. 

Dzięki spotkaniu chcemy zadbać o siebie, wzmocnić się i przygotować do podjęcia nowych działań, ale także nauczyć konkretnych narzędzi, które mogą pomóc w tej wciąż niepewnej rzeczywistości.

Czego mogą spodziewać się uczestnicy:

CARE to przede wszystkim spotkanie, a przez spotkanie rozumiemy przestrzeń, w której możemy wymieniać się doświadczeniami i uczyć się. Taki jest cel tego projektu.

Uczestnicy pod opieką trenerów i coachów zdobędą nowe umiejętności w zakresie pracy z emocjami, zarządzania czasem i planowania przyszłości.

Przyjrzymy się naszym emocjom, dowiemy się więcej o stresie i wypaleniu zawodowym, jak objawiają się one w naszym ciele, umyśle i jak wpływają na relacje z innymi.

Przyjrzymy się priorytetom, celom, marzeniom i wartościom, którymi kierujemy się w naszej pracy.

Poznamy techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu i budowania odporności psychicznej.

W trakcie trwania projektu uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w sesjach coachingowych.
Aby zapisać się na sesję coachingową, prosimy o kontakt: karolina.pyzik@cultureshock.pl

Jak wziąć udział?

Osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie, proszone są o wypełnienie ankiety:

Sign up

Funded by: