Dlaczego projekt CARE?

Pandemia miała ogromny wpływ na nas – osoby pracujące z młodzieżą – a przede wszystkim na młodych ludzi, z którymi mamy na co dzień do czynienia.

Zamknięci w domach, odizolowani, pełni obaw i niepewności, nie mieliśmy wystarczających narzędzi, by poradzić sobie z zupełnie nową sytuacją, w której znaleźliśmy się w zasadzie bez ostrzeżenia, z dnia na dzień.

Nasze organizacje musiały przejść na tryb zdalny, co często wiązało się z ograniczeniem wpływu i utratą głębszego kontaktu z większością młodzieży, z którą pracujemy.  Konieczność przeniesienia całej pracy do Internetu, niepewność, czy nasze organizacje i partnerzy, z którymi do tej pory realizowaliśmy nasze misje, przetrwają kryzys, poczucie osamotnienia również silnie wpłynęły na nasze samopoczucie, motywację i wiarę w możliwość dokonania zmian.

Staramy się odbudować nasze organizacje i kontakty, by zacząć działać z nową energią. Jednak, aby to zrobić, czujemy, że potrzebujemy oczyszczenia, przepracowania i zamknięcia ostatnich dwóch lat.

CARE zrodziło się z potrzeby przyjrzenia się, zaopiekowania i wreszcie stworzenia narzędzi dla nas, osób pracujących z młodzieżą.

Chcemy przyjrzeć się temu, jaki wpływ wywarła na nas pandemia na poziomie ciała, myśli, relacji i motywacji. Chcemy zamknąć pewien etap i nabrać dystansu, nauczyć się i wypracować nowe praktyki i nawyki przeciwdziałające wypaleniu. Po wielu miesiącach pracy zdalnej chcemy też odświeżyć kontakty i zbudować relacje oparte na spotkaniach i wspólnej pracy.

Pandemia uświadomiła nam, jak ważne jest holistyczne rozumienie dobrostanu osób pracujących z młodzieżą. 

Dzięki spotkaniu chcemy zadbać o siebie, wzmocnić się i przygotować do podjęcia nowych działań, ale także nauczyć konkretnych narzędzi, które mogą pomóc w tej wciąż niepewnej rzeczywistości.

Czego możesz się spodziewać?

Uczestnicząc w nim będziesz mieć możliwość:

  • zdobyć nowe umiejętności w zakresie pracy z emocjami
  • dowiesz się czym jest i jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu/ aktywistycznemu
  • przyjrzysz się sobie, swoim emocjom, temu jak funkcjonujesz w stresie i jak możesz siebie wspierać
  • poznasz techniki budowania odporności psychicznej
  • zapoznasz się z podstawami porozumienia bez przemocy – i jak je stosować w pracy z młodzieżą
  • spotkasz się z innymi aktywistkami, edukatorkami, społecznikami i na nowo poczujesz wsparcie jakie daje wspólnota
  • zdobędziesz nowe umiejętności w zakresie  zarządzania czasem i planowania przyszłości.
  • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w sesjach coachingowych.

A wszystko to pod opieką doświadczonych trenerek i artystek: Anny Książek, Pauliny Jędrzejewskiej, Karoliny Pyzik i Magdy Turkowskiej

Jeśli chcesz przyjrzeć się priorytetom, celom i marzeniom, którymi kierujesz się w swojej pracy koniecznie APLIKUJ!

Nasze 8 dniowe szkolenie skupi się na trzech obszarach:

Przeszłość – podczas której przyjrzymy się naszym emocjom, dowiemy się więcej o tym czym jest stres i wypalenie zawodowe, jak objawiają się w naszym ciele, umyśle, emocjach i jak wpływają na nasze relacje.

Teraźniejszość – podczas której zatrzymamy się na chwilę tu i teraz, odnowimy kontakt z samym sobą, z innymi i z naturą, poznamy techniki pracy sprzyjające szeroko rozumianemu dobrostanowi, nauczymy się zauważać i nazywać swoje emocje i potrzeby (co przełoży się na lepszą komunikację, zwłaszcza w sytuacjach potencjalnego konfliktu)

Przyszłość – podczas której przyjrzymy się naszym celom, priorytetom, odświeżymy nasze marzenia i wartości oraz poznamy konkretne techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i zapewnienia odporności organizacyjnej w niepewnych czasach.

Kiedy i gdzie?

Trening odbył się w ostatnim tygodniu sierpnia 2022 roku. Dziękujemy za gościnę hotelowi: Bobrowa Dolina, w miejscowości Zajezierce koło Białegostoku.

Poznaj ćwiczenia z treningu CARE PDF

Kto poprowadzi Cię przez to szkolenie?

Anna Książek – trenerka, coachka, aktywistka, od lat zaangażowana w pracę z szeroko pojętym dobrostanem i przeciwdziałaniem wypaleniu. Absolwentka psychologii, pedagogiki oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła również roczną szkołę coachingu oraz Polską Szkołę Reportażu. Jako trenerka posiada ponad 1000 godzin doświadczenia, pracowała z organizacjami pozarządowymi, firmami i instytucjami publicznymi, współpracowała między innymi z ZHP, Ashoką, Amnesty International, PwC, Google, licznymi szkołami, bibliotekami, a także Zespołami Interdyscyplinarnymi do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Oprócz prowadzenia szkoleń od czasu do czasu pisze reportaże, z czego ostatni dotyczył szeroko pojętego problemu wypalenia w trzecim sektorze: https://www.exchangetheworld.info/single-post/nie-potrzebujemy-twojego-samoposwiecenia. Pełne portfolio: http://ksiazekanna.strikingly.com/ Karolina Pyzik psycholog i słowenistyk (Uniwersytet Łódzki, Lublański i Mariborski), trener, facylitator, youth worker. W obrębie edukacji nieformalnej aktywna od 2015r, współpracując między innym z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, Instytutem Nowych Technologii, Fundacją ,,Kobiety”, Stowarzyszeniem ,,Dakato”, ,,Sfera”, inicjatywą Changemaker Course oraz licznymi organizacjami młodzieżowymi w Unii Europejskiej, regionie Bałkanów Zachodnich oraz krajach Partnerstwa Wschodniego. Prezes polskiego Stowarzyszenia Senfineco. Jako wsparcie dla grup inicjatywnych młodzieży przygotowujących wnioski Erasmus+, lokalne kampanie lub projekty Korpusu Solidarności pracowała w Polsce, Słowenii i Hiszpanii. Odpowiedzialna za wsparcie psychologiczne i koordynację pracę przy działaniach inicjowanych przez młodzież: konferencje, debaty, spotkania międzynarodowe typu APV, warsztaty. Samodzielnie lub w tandemie trenerskim zrealizowała ok 800 godzin szkoleniowych, specjalizuje się w budowaniu basenów młodych liderów grup nieformalnych młodzieży działających przy większych organizacjach samorządowych., wspomaganiu motywacji, kontroli jakości wykonywanych działań, spójności celów projektowych z osobistymi, coachingu i mentorstwu. Przygotowuje liderów workcampów sieci SCI i wymian młodzieżowych Erasmus+ do pełnienia swoich ról podczas aktywności międzynarodowych. Używane przez nią metody opierają się na modelu Kolba, piramidzie Diltsa i wykorzystaniu literatury teorii manipulacji, logiki i filozofii. Wspomaga młodzież i młodych dorosłych jako konsultant kariery i wartości, doradca zawodowy.

Paulina Jędrzejewska trenerka, certyfikowana coach grupowa, socjolożka, (metoda TROP), antropolożka kultury i aktywistka społeczna. Potrafi tworzyć i wspierać procesy grupowe, inspirować, współtworzyć przestrzeń do rozwoju, pomagać nabrać nową perspektywę. Od 10 lat prowadzi Fundację Culture Shock, która tworzy wydarzenia na pograniczu nowych mediów, edukacji i kultury, wspiera rozwój sektora organizacji społecznych, zrealizowała kilkadziesiąt wydarzeń, spotkań, inicjatyw, działa w środowisku i wyznacza trendy. Prowadzi warsztaty, konsultacje społeczne i seminaria dla pracowników instytucji kultury, zespołów biznesowych, nauczycieli, lokalnych liderów, dzieci, młodzieży i seniorów. Praktyczka metody myślenia projektowego (design thinking), kreatywnego pisania (creative writing), teatru improwizacji (improv theatre). Entuzjastka digital storytellingu. Wykorzystuje szeroki wachlarz metod, m.in.: sposób komunikacji Porozumienia bez Przemocy (NVC), Analiza Transakcyjna, Model Wewnętrznych Systemów Rodzinnych, Dragon Dreaming, Voice Dialog.

Karolina Pyzik- psycholożka i slawistka (Uniwersytet Łódzki, Lublana i Mariborje), trener, facylitator, pracownik młodzieżowy. Aktywna w obszarze edukacji pozaformalnej od 2015 roku, współpracująca m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, Instytutem Nowych Technologii, Fundacją „Kobieta”, Stowarzyszeniem „Dakato”, „Sfera”, inicjatywą Changemaker Course oraz licznymi organizacjami młodzieżowymi w Unii Europejskiej, regionie Bałkanów Zachodnich i krajach Partnerstwa Wschodniego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Senfineco. Jako wsparcie dla młodzieżowych grup inicjatywnych przygotowujących wnioski Erasmus+, kampanie lokalne czy projekty Korpusu Solidarności pracowała w Polsce, Słowenii i Hiszpanii. Odpowiedzialna za wsparcie psychologiczne i koordynację działań inicjowanych przez młodzież: konferencji, debat, międzynarodowych spotkań typu APV, warsztatów. Samodzielnie lub w tandemie trenerskim zrealizowała około 800 godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w budowaniu puli młodych liderów nieformalnych grup młodzieży działających przy większych organizacjach samorządowych, wspieraniu motywacji, kontroli jakości wykonywanych działań, spójności celów projektowych z celami osobistymi, coachingu i mentoringu. Przygotowuje liderów workcampów sieci SCI oraz wymian młodzieżowych Erasmus+ do pełnienia ról podczas działań międzynarodowych. Stosowane przez nią metody oparte są na modelu Kolba, piramidzie Diltsa oraz wykorzystaniu literatury z zakresu teorii manipulacji, logiki i filozofii. Wspiera młodzież i młodych dorosłych jako konsultantka ds. kariery i wartości.

Magda Turkowska – malarka, ilustratorka, animatorka. Prowadzi warsztaty artystyczne i twórcze, pomaga ludziom odkrywać ich potencjał. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w podwarszawskiej Helence, prowadząc warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Studiowała Etnologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zachwyciła się nie tylko bogactwem innych kultur, ale także nauczyła się jak ważne jest słuchanie opowieści innych ludzi. Zafascynowana procesem twórczym w malarstwie i jego możliwościami terapeutycznymi.

Cofunded by: