Pandemia na nowo uświadomiła nam ogromne znaczenie kreatywności w adaptacji do zmian, z którymi musimy się mierzyć. Dla sektora kultury jest to jednocześnie szansa, ale także wyzwanie by “wymyślić się” na nowo.

Projekt Mobile Culture dąży do włączenia się w tę dynamikę zmian, podkreślając znaczenie kultury i sztuki w czasach pandemii jako elementu, który buduje zaangażowane społeczeństwo.

Projekt Mobile Culture skierowany jest do edukatorów_ek i profesjonalistów_ek pracujących w:

  • programach edukacji nieformalnej 
  • instytucjach kultury (GLAM – Galleries, Libraries, Archives i Museums)
  •  organizacjach pozarządowych. 

Pragniemy zachęcić, zainspirować i rozwijać nowe kompetencje szczególnie tych edukatorów którzy pracują z osobami dorosłymi z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym m.in. seniorami, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnościami (np. z dysfunkcją wzroku), migrantami, uchodźcami czy osobami o niskich kwalifikacjach, w regionach i społecznościach bez dostępu do nowych technologii.

Celem projektu jest dostarczenie edukatorom i edukatorkom praktycznej wiedzy na temat wykorzystania narzędzi technologicznych do tworzenia i rozwijania ich oferty. Aby osiągnąć ten cel, wraz z partnerami z Hiszpanii, Włoch i Grecji opracujemy cztery produkty: 

  1. Przewodnik po najlepszych praktykach z obszaru edukacji kulturalnej 
  2. Platformę szkoleniową 
  3. Publikację cyfrową zawierającą m.in. scenariusze zajęć
  4. Kurs online

Głęboko wierzymy, że uczestnictwo w działaniach kulturalnych online m.in. warsztatach kreatywnych, hackatonach, wycieczkach VR, webinariach, warsztatach digital storytelling może nie tylko zwiększyć kreatywność wśród uczestników i rozpowszechnić dziedzictwo kulturowe, ale także poprawić ich umiejętności cyfrowe i zapobiec wykluczeniu cyfrowemu.

Nasz świat przyspiesza i stwarza coraz więcej możliwości cyfrowych. Tworząc projekt, oparłyśmy się na założeniu, że nowe technologie pozwalają ludziom wyrażać siebie, wspierają ich kreatywność i jednocześnie doskonalą umiejętności cyfrowe. Widzimy niezwykły potencjał w połączeniu oferty sektora kultury i narzędzi cyfrowych. W ramach działań Mobile Culture pragniemy więc uczynić wspomniany duet dostępnym dla każdej i każdego. 

Kładąc szczególny nacisk na “naukę przez działanie”, w ramach przygotowywanego kursu e-learningowego będziemy uczyć sektor kultury: tworzenia krótkich filmów video, remiksowania zdjęć, ponownego wykorzystania zdigitalizowanych kolekcji sztuki czy nagrywania podcastów w celu popularyzacji historii lokalnej.

Czego uczestnicy mogą się spodziewać:

Edukatorki i animatorzy uzyskają dostęp do zasobów cyfrowych, aby wspierać swoich odbiorców poprzez wiele darmowych narzędzi i działań:

Cyfrowy przewodnik z najlepszymi praktykami, który przedstawi możliwe do przeniesienia przykłady działań kulturalnych online oraz przydatne narzędzia cyfrowe z 4 krajów partnerskich. Przewodnik jest zrealizowany na podstawie naszych badań (dostępny w styczniu 2022 r.)

– Platforma szkoleniowa online z rozbudowanymi zasobami cyfrowymi, które pomogą w tworzeniu angażujących warsztatów i webinariów online i offline, wykorzystujących innowacyjną metodologię do celów edukacyjnych (m.in. metodologię Design Thinking i User-Centered Design) (dostępne od stycznia 2022 r.)

– Kurs online na temat nowych mediów, technologii i narzędzi cyfrowych dla nieformalnej edukacji kulturalnej i artystycznej (jesień 2022)

– Publikacja cyfrowa z artykułami, rekomendacjami i inspirującymi przykładami scenariuszy warsztatów kulturalnych online (jesień 2022)

– Cztery wydarzenia prezentujące zgromadzoną wiedzę szerokiej publiczności w 4 krajach partnerskich (jesień 2022)

Udział w projekcie będzie doskonałą okazją do:

wejścia do międzynarodowej społeczności animatorek kultury i edukatorów
– dzielenia się najlepszymi praktykami
– poznania i przyswojenia gotowych do użycia, inspirujących i praktycznych zasobów cyfrowych, aby jeszcze lepiej wspierać odbiorców_czynie
– poznania przystępnych narzędzi i metod cyfrowych, pomysłów i inspiracji
– otrzymania gotowych do użycia scenariuszy warsztatów online z obszaru kultury
– zyskania międzynarodowej perspektywy na to, co innowacyjne i nowe w dziedzinie kulturalnej edukacji online dla dorosłych

Partnerzy:

Finansowanie:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.