Skip to main content

Remiksuj, Warszawo! – pod takim tytułem odbyło się 15 października 2017 r. 2. Forum Aplikacji i  Gier Mobilnych.

FAM to wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych tematem aplikacji i  gier mobilnych w  sztuce, kulturze oraz edukacji. Niniejsza publikacja krótko podsumowuje FAM, przypomina najważniejsze zagadnienia poruszane w  debatach i  wystąpieniach prelegentów. A  działo się naprawdę sporo.

Dyskutowaliśmy o  tym, jak zmienia się sposób korzystania z  mobilnych technologii, a  także z  wirtualnej i  rozszerzonej rzeczywistości. Tego dnia eksperymentowaliśmy z  mobilną materią, rozmawialiśmy o  tym, czym jest remiks, czyli zabawa treściami kultury, i  do czego mogą się przydać otwarte zasoby.

Zorganizowaliśmy przestrzeń FAM wokół sekcji warsztatowych, podczas których każdy mógł eksperymentować z  aplikacjami i  treściami kultury pod okiem naszych animatorów. Zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt aplikacji i  gier mobilnych, m.in. z obszarów edukacji, technologii i  sztuki.

Pokazaliśmy, jak gry mogą zachęcić do nauki chemii i  fizyki oraz jak przeprowadzać eksperymenty na smartfonie i tablecie. Języki obce, gry edukacyjne, aplikacje dla edukatora, poznawanie otaczającego nas świata, grywalizacja, edutainment czy crowdsourcing – to główne tematy, wokół których zbudowaliśmy narrację o  edukacji. Nie mogło się też obyć bez nowinek technologicznych i  najciekawszych trendów mobile – aplikacji, które przybliżają budowę ludzkiego ciała, wykorzystują sensory i  właściwości urządzeń mobilnych (np. przelewają wirtualną ciecz z  jednego tabletu do drugiego), a  także takich, dzięki którym możemy tworzyć gotowe do druku modele 3D.

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa