Skip to main content

Do 26 czerwca możecie oddawać głosy na projekty, które według Was powinny zostać zrealizowane w 2016 r.

Projekty dotyczą różnych sfer: edukacji, kultury, rekreacji, sportu, komunikacji, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. Mają zarówno charakter inwestycyjny (np. budowa placu zabaw) oraz charakter pozainwestycyjny (np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.). Do wydania jest ponad 51 milionów złotych z budżetu dzielnic!

Głosować można w wybranej przez siebie dzielnicy (niekoniecznie w tej, w której się mieszka). Nie trzeba być pełnoletnim ani zameldowanym w Warszawie, żeby wziąć udział w głosowaniu. Nie trzeba też ograniczać się do poparcia tylko jednego projektu. Można wybrać kilka do wysokości środków w danej puli.

Strona główna głosowania: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/