Skip to main content

23 czerwca w Warsztacie przy pl. Konstytucji odbyło się spotkanie prezentujące nowy projekt „Wymiennik / Kooperacja – międzysektorowa koalicja na rzecz dobra wspólnego” realizowany przez nas w partnerstwie z Pracownią Dóbr Wspólnych.

Podczas spotkania, na które zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, a także oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy, zaprezentowaliśmy ideę projektu, szczegółowo omówiliśmy mechanizm działania lokalnej waluty, przedstawiliśmy warunki uczestnictwa i korzyści wynikające z udziału w projekcie „Wymiennik / Kooperacja”. Po spotkaniu osoby chętne miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z obsługi serwisu internetowego Wymiennika, który jest narzędziem umożliwiającym korzystanie z lokalnej waluty i lokalnych zasobów.

wymiennik_logoWymiennik / Kooperacja to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest stworzenie sieci wielostronnej wymiany przełamującej bariery wewnątrz– i międzysektorowe obejmującej organizacje pozarządowe, instytucje kultury, grupy nieformalne i przedsiębiorców. Chcemy zbudować system wspierający mieszkańców Warszawy w działaniach na rzecz dobra wspólnego i zwiększyć liczbę osób podejmujących różnorodną aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju w stolicy. Podjęte działania pozwolą też na lepsze wykorzystanie zasobów oraz zaspokojenie potrzeb uczestniczących w projekcie organizacji i instytucji. Osią projektu jest umowna lokalna waluta, która umożliwia wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych, honorowanie pracy społecznej i udostępnianie wolnych zasobów przez organizacje na zasadzie wzajemności. Wymiennik / Kooperacja jest częścią działającego od 2012 roku społecznościowego systemu wymiany Wymiennik.org, którego użytkownicy w ciągu niespełna trzech lat działania dokonali ponad 5000 transakcji bez użycia pieniędzy.

Patroni medialni:
LOGO_KP      wawa-ngo-logo2(2)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO_MPiPS_logo1