Powidoki są propozycją oferty edukacji wizualnej w oparciu o zasoby teatru, galerii oraz muzeów sztuki, nauki i techniki. W maju i czerwcu w 2016 r. odbyło się osiem wycieczek, których tematyka oscylowała wokół zagadnień z antropologii wizualnej i pojęcia „widzenia”. Adresatami programu byli wychowankowie trzech świetlic socjoterapeutycznych z Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Brwinów.

Rzeczywistość w której żyjemy, to kultura obrazkowa. Otoczeni jesteśmy obrazami. Do zrozumienia, interpretacji i świadomego odbioru tej rzeczywistości może posłużyć edukacja wizualna, która może przygotować uczestników do odbioru plastyki rozumianej jako ikonosfera, czyli całości przestrzeni wizualnej. Opiera się na zrozumieniu mechanizmu widzenia, sposobu w jaki przekłada się on na sposób myślenia i na obrazy. Przygotowuje odbiorcę do myślenia i działania twórczego. Edukacja wizualna kształtuje umiejętność krytycznego odbioru przekazów wizualnych, jest ważna w dobie szybkości zmian następujących pod wpływem nowych technologii przekazu.

Program Powidoków koncentruje się wokół percepcji, przeżycia, doświadczenia, wiedzy i czytania sztuki. Powidoki przygotowują młodzież do dalszego obcowania z kulturą materialną, sztuką i teatrem, tak żeby w przyszłości, jako osoby dorosłe utożsamiały te miejsca z przestrzenią zawsze dla nich otwartą i oswojoną. Czynne uczestnictwo w kulturze, które oferują twórcze wycieczki, inspiruje do spojrzenia świeżo na świat i chwytania tego, co ukryte głęboko w wyobraźni. Zachęca do eksploracji, daje możliwości do sprawdzenia idei i szans, do odkrycia i stworzenia rzeczy na nowo. Muzea sztuki, nauki, techniki i literatury są odkrywcze i inspirujące, z powodzeniem są nie tylko miejscem edukacji, ale również przestrzenią swobodnej zabawy. Czynne uczestnictwo to doznawanie estetycznych wzruszeń, nauka wnikliwej, krytycznej, porównawczej i refleksyjnej obserwacji, poznanie sensu, istoty i znaczenia zjawisk kulturowych.

Zagadnienia

co widzisz / światło

Aby interpretować dochodzące do człowieka bodźce zmysłowe,  potrzebna jest percepcja. Obserwacja informacji niesionej przez światło jest podstawą głównego zmysłu człowieka, jakim jest wzrok.

pragnienie widzenia

O chęci widzenia innej rzeczywistości. Zobaczyć Zachód przez drewniane okulary. Pierwsze loty w kosmos, czyli fascynującą historia pragnienia widzenia tego, co niezbadane i nieuchwytne. Podróż do gwiazd.

historia oka

Wnętrze oka, które spojrzało w słońce. Leonard, Poussin i Monet odkryli mgłę. William Turner pierwszy spojrzał pod słońce. Cézanne dotarł do ostatecznej – fizjologicznej – prawdy widzenia.

czwarta ściana

Bez widza nie ma teatru. Tego czego nie widać. Kim jest inspicjent, do czego służy sznurownia, jak pracuje się nad sztuką teatralną i kto nad tym wszystkim pracuje?

technologie druku

Książka jako zapis myśli ludzkiej. Jej historia, rodzaje i formy.

 

obiektyw

Obiektyw aparatu fotograficznego, jak oko mitycznego cyklopa, jest wszechwidzące: ukazuje nam cały, bogaty świat, staje się naszym własnym okiem, wzbogaca umysł, bawi, uczy i zadziwia.

spojrzenie turysty

Współcześni turyści – kolekcjonerzy obrazów, poruszają się w doskonale wcześniej zobrazowanych przestrzeniach, pozytywnie ocenionych jako wartościowe przez przemysł turystyczny. Turystyczne spojrzenie, czyli szukanie tego co się kojarzy i czego człowiek się spodziewa.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Dostępna.

Partnerem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.