„Fatamorgany miejskie” to seria instalacji multimedialnych zlokalizowanych w bramach i podwórkach dzielnicy Wola Mirów w Warszawie. Instalacje, pokazywane nocą w godzinach 22:00-24:00, stworzyły trasę spacerową po Mirowie w okresie od 27 czerwca do 7 lipca 2014 r.

„Fatamorgany” to przywidzenia. One sprawiły, że w wędrówce przez miasto można było doświadczyć nie tylko tego, co fizyczne, jak np. architektura, ale również tego, czego nie można dotknąć – uczuć. Prace z cyklu opowiadają o nastrojach i emocjach, które dochodzą do głosu w nocy, przed zaśnięciem, we śnie. Prace zrealizowane zostały przy użyciu światła oraz dźwięku.

Inspiracją dla działań była podlegająca ciągłym przemianom Warszawa wraz z jej mieszkańcami. Tłem i bohaterem „Fatamorgan miejskich” jest Mirów, obszar Woli, w którym „stare” spotyka się z „nowym”. Miejsca przedwojennych kamienic zajmują tu nowoczesne apartamentowce i zamknięte strzeżone osiedla. Prace miały zachęcać do odkrywania starego Mirowa, zanim utraci on swój wyjątkowy charakter.

Twórcom projektu zależało, aby skłonić warszawiaków do myślenia o mieście jak o żywym organizmie – instalacje zostały ulokowane w podwórkach i bramach, czyli w miejscach interakcji z mieszkańcami. Przy pomocy światła, dźwięku i projekcji video przedstawiane były opowieści o przestrzeni miejskiej oraz emocjach żyjących w niej ludzi: samotności, lęku, miłości. Na chwilę udało się przywrócić opuszczonym miejscom cząstkę dawnej świetności, odczarowując ich smutne oblicza. Odwiedzający zostali zaproszeni m.in. do położenia się na dmuchanej poduszce, do wysłuchania rozmowy prowokującej do pytań na temat istoty dobra i zła, czy do wodzenia wzrokiem za delikatnym kolażem kolorów pokazywanym na ścianach kamienic.

Idea projektu „Fatamorgany Miejskie” powstała w 2013 roku z inicjatywy młodej artystki Heleny Wawrzeniuk. W swoich pracach bada ona, w jaki sposób światło, dźwięk oraz architektura wpływają na sposób postrzegania przestrzeni. Do współpracy przy projekcie artystka zaprosiła Paulinę Jędrzejewską z Fundacji Culture Shock, która od wielu lat zajmuje się budowaniem relacji międzyludzkich w przestrzeni publicznej.

INSTALACJE, KTÓRE TOWARZYSZYŁY WYDARZENIU:

Instalacja video pt.: „Niebieski”

Praca „Niebieski” to instalacja video-świetlna autorstwa Heleny Wawrzeniuk, która była zlokalizowana w bramie na ulicy Pańskiej. Porusza ona temat wpływu emocji na sposób postrzegania przestrzeni. Główną jej częścią jest materiał video pokazujący m.in. wnętrza jednego z mieszkań zlokalizowanych w kamienicy na ulicy Złotej w Warszawie. Instalacja wypełnia przestrzeń niebieskim światłem, snując opowieść o ludzkich emocjach: samotności i oczyszczeniu.

Instalacja świetlno-dźwiękowa pt.: „Czarny”

Świetlno-dźwiękowa praca autorstwa Heleny Wawrzeniuk została umieszczona w jednej z kamienic − pustostanie znajdującym się w Dzielnicy Wola Mirów. Celem instalacji było zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na historię przedwojennych kamienic oraz zbadanie, jak za pomocą światła i dźwięku można wpływać na atmosferę istniejących w nich przestrzeni. Praca na powrót ożywiła podwórko opuszczonego budynku, przywracając mu na chwilę cząstkę dawnej świetności.

Instalacja świetlno-dźwiękowa pt.: „Czerwony”

Świetlno-dźwiękowa praca autorstwa Heleny Wawrzeniuk została umieszczona w jednej z kamienic − pustostanie znajdującym się w Dzielnicy Wola Mirów. Celem instalacji było zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na historię przedwojennych kamienic oraz zbadanie, jak za pomocą światła i dźwięku można wpływać na atmosferę istniejących w nich przestrzeni. Praca na powrót ożywiła podwórko opuszczonego budynku, przywracając mu na chwilę cząstkę dawnej świetności.

Instalacja dźwiękowa pt.: „Powiedz mi, co wiesz o demonach?”

Instalacja jest pracą dźwiękową autorstwa Pauliny Jędrzejewskiej wykorzystującą fragment dialogu pomiędzy księdzem a rabinem z filmu pt. “Matka Joanna od Aniołów” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza (na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza).
Praca składa się z dwóch głośników umieszczonych po obu stronach bramy przy ul. Miedzianej aktywowanych za pomocą czujnika ruchu sprzężonego z protokołem Arduino. Ilekroć ktoś przekraczał bramę, lub przechodził obok niej, uruchamiała się rozmowa analizująca temat miłości, ale przede wszystkim motywów ludzkich do czynienia dobra lub zła – piękny, ekumeniczny dialog mędrców o istocie moralności ludzkiej.

Instalacja świetlna pt.: „Poduszka”

Instalacja jest pracą typu site-specific autorstwa Pauliny Jędrzejewskiej. Składa się na nią projekcja świetlna oraz obiekt wtopiony pomiędzy trzy ściany kamienicy – studni przy ul. Złotej 65a. Miejsce lokalizacji „Poduszki” to przestrzeń zrujnowana i zapomniana. W sześciopiętrowej, trzyczęściowej kamienicy mieszkają obecnie jedynie dwie rodziny. Przedwojenna budowla wciśnięta jest pomiędzy budynki z innych epok odnowionych w kolorach beżu i różu. W ramach instalacji wykonano dmuchany materac w kształcie poduszki o wymiarach 3mx3m. Użyte oświetlenie typu LED oraz wizualizacje pozwoliły na zachowanie subtelnego, intymnego nastroju. Odbiorcy zaproszeni zostali do położenia się na miękkiej, elastycznej przestrzeni i wodzenia wzrokiem za delikatnym kolażem kolorów projektowanym na ścianach budynku.
Celem instalacji jest „odczarowanie” smutnego wizerunku kamienicy poprzez wprowadzenie w jej przestrzeń elementu kojarzącego się z radością i bezpieczeństwem. Całość koncepcji odwołuje się do bezpieczeństwa – jednej z podstawowych potrzeb człowieka. Praca eksploruje również temat lęku w przestrzeni publicznej, obawy przed wchodzeniem w interakcje z obcymi ludźmi.

Opinie przechodniów o projekcie(aut. Helena Wawrzeniuk):

Fatamorgany (aut. Radek Kowalik):

Zapraszamy do odsłuchania audycji radiowej w „Dwójce” na temat projektu: „Mroczny czar warszawskiej Woli Mirów„.

Pisali o nas

Co jest grane
Stolica
O.pl
Nasze Miasto
Witrualna Polska
Wawalove
kampaniespołeczne.pl

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa:

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

Patroni:

Stolica

Partnerzy:

Sztuka Ulicy
Philips - logotyp