Obowiązki wolontariusza:
[ap_list list_type=”ap-list6″] [ap_li]praca na rzecz innych, za którą nie będziesz otrzymywał/a wynagrodzenia,[/ap_li] [ap_li]staranne i sumienne wykonywanie zadań, do których zobowiązałeś/zobowiązałaś się w porozumieniu,[/ap_li] [ap_li]działanie w interesie Fundacji, dbanie o jej wizerunek i majątek.[/ap_li] [/ap_list] [ap_spacing spacing_height=”10px”]

Prawa wolontariusza:
[ap_list list_type=”ap-list3″] [ap_li]uzyskanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach,[/ap_li] [ap_li]poznanie statutu Fundacji,[/ap_li] [ap_li]otrzymanie porozumienia lub umowy wolontariackiej na piśmie,[/ap_li] [ap_li]uczestnictwo w szkoleniach,[/ap_li] [ap_li]bezpieczne i higieniczne warunki pracy,[/ap_li] [ap_li]określenie godzin pracy,[/ap_li] [ap_li]wybór wykonywanych zadań,[/ap_li] [ap_li]otrzymanie referencji po odbytym wolontariacie (razem z opisem wykonywanych czynności i zdobytych umiejętności),[/ap_li] [ap_li]prośba o wydanie opinii (zawierającą ocenę kompetencji i wykonywanych zadań),[/ap_li] [ap_li]pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.[/ap_li] [/ap_list]