Skip to main content
pobierz

Wnioski z wywiadów eksperckich na temat wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych w Polsce, Chorwacji i Słowenii 2020

W ramach działań badawczych w projekcie Burnout Aid, oprócz wywiadów na temat syndromu wypalenia zrealizowanych w organizacjach pozarządowych, przeprowadziliśmy w 2020 roku również wywiady eksperckie na temat wypalenia zawodowego i aktywistycznego. Rozmowy te potwierdziły wiele wniosków z badania organizacji pozarządowych, np. związek wypalenia z niestabilnymi finansami czy dużą biurokracją w NGO, a także z nadmierną identyfikacją z wartościami i misją organizacji. Eksperci i ekspertki potwierdzają, że wypalenie jest problemem w trzecim sektorze i należy dążyć do jego pilnego rozwiązania.

 

Wśród ekspertów i ekspertek znaleźli się:

  •  w Polsce: prawniczka zajmująca się prawem pracy z uwzględnieniem jego aspektów psychologicznych; przedstawicielki organizacji pozarządowej skutecznie wdrażającej politykę antywypaleniową; aktywistka i edukatorka antydyskryminacyjna i antywypaleniowa; doktor nauk medycznych – psychiatra; trenerka, psycholożka i konsultantka prowadząca autorskie programy szkoleniowe;
  •  w Chorwacji: doktorka psychologii prowadząca badania nad programami zapobiegania wypaleniu zawodowemu wśród pracowników zawodów pomocowych; doktorka psychologii zajmująca się dobrostanem nauczycieli; doktorka medycyny pracy i medycyny sportowej; przedstawicielka dyrekcji rządowego biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; trenerka i konsultantka ds. rozwoju organizacyjnego i planowania strategicznego;
  • w Słowenii: psychoterapeuta pracujący z osobami z syndromem wypalenia; edukatorka i badaczka traumy; lekarka i psychoterapeutka (autorka książki o wypaleniu); psychoterapeutka i superwizorka; profesorka psychologii zajmująca się wypaleniem.

Przeprowadzono łącznie 15 wywiadów w trzech krajach. Eksperci i ekspertki w swojej pracy w różnym stopniu zajmują się wypaleniem zawodowym i patrzą na to zjawisko z różnych perspektyw. Mają też różne związki z organizacjami pozarządowymi, niektórzy pracowali w NGO, inni – z zespołami organizacji pozarządowych, a jeszcze inni mieli tylko pojedyncze kontakty z przedstawicielami trzeciego sektora. Są także wśród nich osoby, które doświadczyły wypalenia  dla niektórych był to powód, żeby zawodowo zająć się tym tematem.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.