Skip to main content

Greenpoint zmienia się na naszych oczach. Polskość Greenpointu nie jest już tak wyrazista, jak jeszcze 10-20 lat temu.

Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, zmiana zasad uczestnictwa obywateli polskich w loterii wizowej, gentryfikacja – to główne przyczyny tych zmian. Dzielnica ulega interesującym przekształceniom. Realizowany od 2014 roku projekt „Greenpoint. Przemiany” ma na celu dokumentowanie tych zmian, wydobycie potencjału Greenpointu, jako przestrzeni do działań kulturalnych, artystycznych oraz sąsiedzkich, a także promowanie jego polskiego dziedzictwa.

W tym roku będziemy się koncentrować przede wszystkim na działaniu “Amerykański sen na Greenpoincie – historia mówiona”, w ramach którego zrealizujemy serię wywiadów z polskimi emigrantami, którzy do USA przybyli w latach 90-tych i wcześniej. Zebrany materiał w formie audio i video trafi do Muzeum Emigracji w Gdyni. Powstaną również pogłębione fotoreportaże, pokazujące życie wybranych mieszkańców tej dzielnicy. Jeśli chodzi o bezpłatną ofertę edukacyjno-kulturalna, kontunuujemy serię wykładów “Znani i nieznani emigrancji” oraz zajęcia teatralne dla dzieci.

Więcej tutaj oraz na facebooku

Od 2014 roku zrealizowaliśmy w sumie 180 wydarzeń kulturalnych (w tym warsztatów, wykładów, pokazów filmowych, koncertów, wystaw fotograficznych) dla ponad 1200 osób. Co roku wraz z lokalnymi partnerami organizujemy również festiwal uliczny, który zgromadził już kilka tysięcy odbiorców, a jego popularność rośnie z roku na rok.

Projekt “Greenpoint. Przemiany” realizowany jest we współpracy z wieloma amerykańskimi oraz polskimi instytucjami i organizacjami: Biblioteką Brooklyńską na Greenpoincie, Fundacją Dobra Polska Szkoła, New York Dance & Arts Innovations, Slavic Art Ensemble, Artbox Atelier, Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Muzeum Emigracji w Gdyni, Partnerzy medialni: Kurier Plus, Radio Rampa, Greenpointpl.com, The Post Eagle, Super Express NY.

Masz pytania? Napisz: marta@cultureshock.pl lub zadzwoń: 646 589 2060

Projekt “Greenpoint. Przemiany 2016” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.