Jedną z wymiernych korzyści treningu dla trenerów, zorganizowanego przez holenderską fundację Olde Vechte w lutym 2020r, było rozpoczęcie współpracy z nowymi partnerami ze Słowenii,  Grecji i  Hiszpanii  Z połączenia czterech specjalizacji: promocji wolontariatu, przedsiębiorczości młodzieży, coachingu oraz wspierania dobrostanu aktywistów i aktywistek, powstał projekt Skills 4Teams – empowerment of staff for a better performance.

W Culture Shock już od dawna zajmujemy się tematyką wypalenia zawodowego, tworzenia strefy wsparcia dla aktywistów, wolontariuszy i całego środowiska NGO. Do inicjatyw takich jak: Burnout Aid, Make it Work czy antykonferencji: Zaszczep się przeciw wypaleniu, którą współtworzyliśmy, dołącza teraz kilkuetapowy program Skills 4Teams. W ramach projektu zrealizujemy 4 treningi dla kadry Fundacji oraz osób zaangażowanych w życie organizacji pozarządowych z naszego środowiska, będziemy dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz wzbogacać kompetencje w celu budowania potencjału i profesjonalizacji kadr NGO w krajach partnerskich bioracych udział w projekcie. Obserwując trudności z jakimi zmagają się pracownicy organizacji pozarządowych przejmując często jednocześnie rolę: fundraisera, menedżera, księgowego i PR-owca stały się punktem wyjścia do dyskusji o możliwych rozwiązaniach dla szkodliwego multitaskingu w pracy pozarządowca.

Moduły treningowe

Me and Myself


Rozpoznanie swoich indywidualnych wartości, celów, potencjału i pielęgnowanie ich

Me and my team


Jak pracować i zarządzać zespołem w organizacji pojazdowej, aby nie tracić z oczu misji organizacji i wspólnie motywować się do osiągania lepszych rezultatów

Me and my roles


Efektywne rozpoznawanie potrzeb grupy docelowej i mierzenie wpływu i jakości aktywności na odbiorców

Me and my organization


Jak pogodzić rolę społecznika i postawy przedsiębiorczości w organizacji, jak połączyć wartości i wydajność finansowa, jak stworzyć model strategii długoterminowej dla organizacji

Poznaj Benchmark Protocol

Poznaj plan szkolenia na podstawie programu Skills4Teams

Finansowanie:

Partnerzy:

Logotyp Fundacji CultureShoc