Coraz większe przenikanie się świata online i offline rodzi nowe wyzwania dla osób z instytucji kultury i edukatorów oraz edukatorek, którzy starają się zaoferować odbiorcom możliwie wysokiej jakości doświadczenia edukacyjne i przemyślane działania dobra wspólnego. Odbiorcy i odbiorczynie przyzwyczajeni i przyzwyczajone do wszechobecności smartfonów, oczekują usług interaktywnych, spersonalizowanych, przystępnie zakomunikowanych i dających im konkretną wartość (intelektualną, emocjonalną czy rozrywkową). Tymczasem metodyki i techniki projektowania nowoczesnych usług i produktów uwzględniających potrzeby odbiorców i odbiorczyń w świecie nowych technologii są wciąż mało znane pracownikom i pracownicom sektora kultury i edukatorom oraz edukatorkom. Dotychczas rozwijały się głównie w biznesie. Są to:

Projektowanie zorientowane na użytkownika (user-centered design)

Projektowanie doświadczenia (user experience design)

Zwinne zarządzanie innowacyjnymi projektami (agile)

„Projektowanie innowacji w kulturze i edukacji” ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności zespołu dotyczących projektowania zorientowanego na użytkownika w instytucjach kultury i NGOsach, a w szczególności metod i technik tworzenia wartościowych doświadczeń edukacyjnych, które łączą świat nowych technologii i relacje bezpośrednie.

Chcemy być realnym wsparciem merytorycznym i inspirować pracowników i pracownice sektora kultury i edukatorów oraz edukatorki w czasach rozwoju technologii i dostrzegamy konieczność podniesienia wiedzy i umiejętności zespołu w zakresie metod projektowania zorientowanego na użytkownika. Takie podejście pozwoli nam tworzyć bardziej zaawansowane usługi i produkty, zgodne z faktycznymi potrzebami grup docelowych, a także usprawnić procesy w obrębie naszej organizacji.

W szczególności interesują nas zagadnienia:

 • Zarządzanie innowacjami poprzez zastosowanie metodyk zwinnych, 
 • Prowadzenie innowacyjnych projektów, 
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Techniki projektowania doświadczeń na różnych punktach styku, 
 • Zarządzanie procesami projektowymi i wdrożeniem, 
 • Budowanie relacji z instytucją i włączanie jej przedstawicieli w prace projektowe
 • Motywacja zespołów pracowników i budowanie kultury innowacyjności z uwzględnieniem mocnych stron i talentów.

Business, Design & Innovation
Design Thinking: Discovering a need and creating a solution

W ramach działania zespół Fundacji Culture Shock weźmie udział w programie szkoleniowym „Business, Design & Innovation” składającym się z dwóch specjalistycznych szkoleń ukierunkowanych na rozwój zawodowy zespołu Fundacji Culture Shock w celu rozwijania kolejnych inicjatyw na rzecz pracowników instytucji kultury i edukatorów.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez partnerską organizację Gdoce (z siedzibą w Vigo, Hiszpania), której misją jest rozwój kapitału ludzkiego w instytucjach publicznych i prywatnych poprzez dostarczanie sprofilowanych programów edukacyjnych opartych na nowych technologiach.

W trakcie 4 bezpłatnych warsztatów i 2 webinarów członkowie i członkinie zespołu Fundacji Culture Shock przekażą wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń (np. badanie potrzeb odbiorców, tworzenie ścieżki użytkownika, testowanie prototypów, analiza informacji i wizualizacja). Zapisz się na nasz newsletter, żeby być na bieżąco z naszymi działaniami i skorzystać z naszej oferty!

 • Podczas pierwszego szkolenia poznamy sposób prowadzenia badań z użytkownikami, tworzenia hipotez oraz prototypowania i testowania rozwiązań. Poznamy praktyczne narzędzia, metody badawcze, metody syntezy, mapowanie podróży klienta (customer journey), techniki ideacji i prototypowania. Będziemy pracować zgodnie z szybkim procesem myślenia projektowego, który stawia użytkownika w centrum, aby stworzyć praktyczne, gotowe do dalszego rozwijania prototypy
 • W trakcie drugiego szkolenia będziemy pogłębiać zdobytą wiedzę i rozszerzać ją na takie obszary jak np. projektowanie UX (czyli doświadczenia użytkownika).

Plan szkoleń obejmie: 

 •  Proces projektowania doświadczeń użytkownika w wielu kanałach komunikacji
 • Techniki badania potrzeb użytkowników i testowania hipotez
 • Techniki prototypowania
 • Techniki tworzenia minimalnego produktu spełniającego oczekiwania (MVP)
 • Techniki wizualizacji wyników analiz
 • Zastosowanie szablonów planowania ścieżki użytkownika.

O Gdoce

Gdoce to firma z długą karierą w świecie przedsiębiorczości, prowadzona w oparciu o naukę nowych technologii cyfrowych i narzędzi Web 2.0. Specjalizują się w tworzeniu aplikacji do obsługi treści cyfrowych i usług na rzecz przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów uczenia się, wiedzy i innowacji. 

W szczególności opracowują, wdrażają, dokumentują i utrzymują platformę aplikacji IT, wykorzystując określone technologie i środowiska programistyczne, zapewniając bezpieczny dostęp do danych oraz spełniając kryteria „użyteczności” i jakości wymagane przez ustalone standardy. 

W ostatnich latach byli zaangażowani w szkolenia z obszaru kompetencji cyfrowych ze wsparciem przedsiębiorczości i certyfikacją tych umiejętności. 

Gdoce skupia inżynierów, informatyków, ekonomistów, finansistów, projektantów, edukatorów, językoznawców, pracowników administracji i wielu ekspertów edukacyjnych. To połączenie wiedzy specjalistycznej i komplementarności jest źródłem synergii i skutecznego doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu projektów szkoleniowych, Business + Research + Innovation, projektów związanych z rozwojem oprogramowania i zasobów internetowych w różnych obszarach zawodowych, społecznych lub biznesowych.

Finansowanie:

Partner: