Z punktu widzenia gracza celem gry jest zostanie najlepszym „mediaspołecznikiem”, czyli dziennikarzem lokalnym. Gra będzie obejmowała: założenie bloga, edycję tekstu, zdjęć, dźwięku i grafiki. Za każde wykonane zadanie uczestnik otrzymuje punkty, które wpływają na jego miejsce w rankingu dziennikarzy (innych graczy). Dodatkowe punkty gracz może zdobyć, odpowiadając na pytania quizowe. Ponadto, każde zadanie opatrzone jest specjalnym opisem rozszerzającym jego tematykę. Każdorazowe przejście rozgrywki skutkuje założeniem portalu internetowego na bazie wkładu włożonego przez graczy. Po zakończeniu rozgrywki powstały portal staje się otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt skierowany jest również do nauczycieli, którzy w trakcie warsztatów, zdobędą przydatne materiały do nauczania młodzieży. Dzięki temu możliwe stanie się unowocześnienie oraz urozmaicenie sposobów kształcenia, które będą uczyły kreatywnego myślenia i działania. Gra docelowo może zostać zastosowana w różnego rodzaju ośrodkach edukacyjnych i kulturalnych. Zadania mogą być wykonywane grupowo i cyklicznie – podczas cotygodniowych spotkań w bibliotece lub w ramach lekcji informatyki, języka polskiego czy WOSu.

„Mediaspołecznicy” to niezwykłe oraz innowacyjne w formie przedsięwzięcie Fundacji Culture Shock. Projekt polega na stworzeniu autorskiej internetowej „Gry w Mediaspołecznika”, która miałaby pomóc młodzieży zagrożonej wykluczeniem cyfrowym (zwłaszcza w małych miejscowościach) nauczyć się bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nowych technologii. Projekt pozwoli im także rozwijać komunikatywność, kreatywność czy umiejętność pracy w zespole, a także pomoże nauczyć podejmować działania związane z technologiami, nowymi mediami, a które zachęcą młodych ludzi do obywatelskiego zaangażowania.

Projekt „Mediaspołecznicy” inspirowany jest badaniem Michała Danielewicza i Pawła Mazurka  „Technospołecznicy – rozkwit mediów lokalnych” polegającego na wyszukaniu i przebadaniu kilkunastu autorów stron internetowych poświęconych lokalnej społeczności – w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Owi „technospołecznicy”, redaktorzy portali o poziomie zaangażowania niespotykanym w skali kraju, są osobami, którym udało się dokonać zmiany w ich najbliższym otoczeniu – czy to wymiany urzędujących władz, silniejszego zintegrowania mieszkańców czy też zwiększenia zainteresowania społeczności najbardziej palącymi wspólnymi problemami.

Celem gry „Mediaspołecznicy” jest bowiem tworzenie oraz podtrzymanie sieci relacji i kontaktów pomiędzy uczniami a nauczycielami wokół idei dziennikarstwa społecznego, dzielenia się wiedzą, pomysłami, darmowymi narzędziami, która będzie mogła w przyszłości zaowocować realizacją innych projektów.

Gra zostanie przeprowadzona w ramach warsztatów (które ruszają na jesieni) w czterech gminnych bibliotekach w miejscowościach o populacji nieprzekraczającej 20 tysięcy mieszkańców. Ma ona posłużyć jako narzędzie edukacyjne, dzięki któremu jego odbiorcy będą mogli zwiększyć kompetencje medialne, informacyjne, dziennikarskie i techniczne. Po zakończeniu projektu „Gra” zostanie udostępniona na otwartej licencji Creative Commons. Dzięki temu stanie się łatwo dostępna zarówno młodzieży, jak i różnych placówek, które zainteresują się zastosowaniem rozwiązań wypracowanych w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patroni: