„Greenpoint. Przemiany” to działanie kulturalno-społeczne realizowane w Nowym Jorku w latach 2014-2016, skierowane do Polaków oraz wszystkich zainteresowanych polską historią i kulturą. W ramach „Greenpoint. Przemiany” zrealizowaliśmy serię pokazów kina polskiego, koncertów, warsztatów fotograficznych, teatralnych, kulinarnych, wykładów literackich, festiwale uliczne oraz współpracowaliśmy z Muzeum Emigracji w Gdyni przy realizacji projektu historii mówionej – Amerykański Sen na Greenpoincie.

Greenpoint to najbardziej na północ wysunięta część Brooklynu, dzielnicy Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. W dwudziestym wieku Greenpoint stał się bardzo popularny wśród polskich imigrantów, falami  przybywających do Nowego Jorku. Do tego stopnia, że zyskał miano Małej Polski. Jeszcze w 2010 roku Polacy stanowili 43,6% wszystkich jego mieszkańców. W ostatnich latach dzielnica ta bardzo się zmieniła. Polskość Greenpointu nie jest już tak wyrazista, jak jeszcze 10-20 lat temu. Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, zmiana zasad uczestnictwa obywateli polskich w loterii wizowej, gentryfikacja – to główne przyczyny tych zmian. Dzielnica ulega interesującym przekształceniom. Realizowany od 2014 roku projekt „Greenpoint. Przemiany” ma na celu dokumentowanie tych zmian, wydobycie potencjału Greenpointu, jako przestrzeni do działań kulturalnych, artystycznych oraz sąsiedzkich, a także promowanie jego polskiego dziedzictwa.

Projekt był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w latach 2014-2015 oraz w 2016 współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekt Greenpoint - Edycja 2014

Edycja 2014

2017

Projekt Greenpoint - Edycja 2015

Edycja 2015

2017

Projekt Greenpoint - Edycja 2016

Edycja 2016

2017

Festiwal Greenpoint Przemiany

Festiwal Greenpoint Przemiany

2017

Projekt Historii Mówionej

Projekt Historii Mówionej

2017

Serie Fotograficzne

2017