Burnout Aid – międzynarodowy projekt na temat wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych

Projekt Burnout Aid jest bezprecedensowym działaniem międzynarodowym mającym na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród pracowników i wolontariuszy sektora NGO.  Działanie realizowane jest w międzynarodowym partnerstwie Fundacji Culture Shock (Polska), K-Zona (Chorwacja) i City of Women (Słowenia).

Działając od wielu lat w trzecim sektorze w naszych krajach, poznaliśmy blaski i cienie pracy edukacyjnej i aktywistycznej w NGO. Widzimy na co dzień, jak wielką rolę odgrywają fundacje, stowarzyszenia, a także ruchy nieformalne w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowaniu poczucia wspólnoty, wypełnianiu misji edukacyjnej, niesieniu pomocy potrzebującym. Wiemy też, jakie koszty taka praca niesie dla edukatorek, edukatorów i aktywistek, aktywistów. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do tworzenia bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych warunków pracy w trzecim sektorze, a także do rozwoju współpracy między NGO w całej Europie.

Jeżeli chcesz wziąć udział w działaniach pilotażowych w naszym projekcie (testowanie platformy, przeprowadzenie warsztatów prewencji wypalenia zawodowego w organizacji) lub być na bieżąco z efektami naszej pracy, napisz do nas na contact@burnout-aid.eu.

Etapy projektu

Desk research i badanie jakościowe


Międzynarodowe badanie szczegółowo obrazujące przyczyny problemu, jego skalę oraz skutki – zarówno dla jednostki, jak i organizacji.

Platforma internetowa


Strona gromadząca usystematyzowaną wiedzę na temat wypalenia, a także prezentująca metody zaradcze. Znajdzie się na niej test badający poziom wypalenia w NGO oraz narzędzia prewencji i przeciwdziałania zjawisku.

Inspirujące filmy


Seria klipów na temat wypalenia zawodowego i aktywistycznego, zawierających inspiracje, odpowiedzi, jak radzić sobie z wypaleniem. Filmy przeznaczone będą zarówno dla pracowników, jak i dla liderów organizacji pozarządowych. 

Scenariusze warsztatów


Narzędzia pomocne przy diagnozowaniu i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, ułatwiające  radzenie sobie z istniejącym  zjawiskiem. Przygotowane dla edukatorów pracujących z organizacjami pozarządowymi.

Zespół Fundacji Culture Shock realizujący projekt:

Paulina Jędrzejewska – socjolożka, antropolożka kultury, trenerka, mentorka, coach i facylitatorka procesów grupowych. Ekspertka w dziedzinie aplikacji mobilnych dla kultury i edukacji.

Monika Stec – socjolożka, badaczka jakościowa. Od 2007 roku realizuje badania społeczne dotyczące m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii, badania ewaluacyjne, edukacyjne czy społeczności lokalnych.

Piotr Grabowski – prawnik, specjalista ds. marketingu kultury, interwent kryzysowy, student pracy socjalnej. Wierzy nauce. Mól książkowy.

Karolina Pluta – trenerka, coach, pedagożka teatru, badaczka i performerka. Wspiera organizacje i instytucje działające na polu kultury i sztuki społecznie zaangażowanej.

Finansowanie:

Partnerzy: