Fundacja Culture Shock poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator/ka Biura Fundacji

Fundacja Culture Shock prowadzi rekrutację na stanowisko Koordynator/ka Biura Fundacji. Szukamy osoby zorganizowanej, samodzielnej i z inicjatywą, dobrze czującej się w dynamicznym świecie NGO, lubiącej pracę w zespole, której niestraszne będą projektowe zagwozdki 🙂

Zgłoszenia (CV i zwięzły list motywacyjny) przyjmujemy mailowo pod adresem: info@cultureshock.pl do czwartku 15 czerwca do 9.00 rano. W tytule maila prosimy wpisać: Odpowiedź na ogłoszenie o pracę. Rozpoczęcie pracy: 1.07.2023

Fundacja Culture Shock to organizacja pozarządowa, która wspiera zdrową kulturę organizacyjną i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.  Wzmacniamy dobrostan psychiczny zespołów, aktywistów i aktywistek, pracowników i pracownic organizacji pozarządowych oraz sektora kultury i edukacji. Naszą misją jest wprowadzenie jakościowej zmiany w NGO i sektorze kultury, aby mogły dobrze działać na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka.

Działamy m.in. w obszarach: dobrostanu psychicznego i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, animacji społeczności lokalnych oraz narzędzi cyfrowych. Jesteśmy trenerkami, coachami, terapeutami, badaczkami, ekspertkami z dziedziny nowych technologii i innowacji w edukacji. Jesteśmy organizacją pozarządową pracującą w 10 osobowym zespole rozproszonym. Realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z europejskimi organizacjami.

W FCS lubimy dobrą organizację pracy, rzetelną dokumentację działań, współpracę na partnerskich zasadach w ramach przejrzystych reguł. Poszukujemy osoby asystenckiej  wirtualnego (obecnie) biura, która będzie odpowiedzialna za wsparcie naszych osób koordynujących projekty i za bieżące zadania związane z administracją projektów.

Do zadań Koordynator/ki Biura Fundacji należeć będzie:

 • prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej i projektowej, w tym współtworzenie modelu archiwizowania dokumentów
 • prowadzenie wewnętrznych zestawień księgowych projektów
 • koordynacja projektów, w tym komunikacja z osobami klienckimi i partnerskimi Fundacji
 • opisywanie dokumentów księgowych + współpraca z księgową
 • obsługa obiegu dokumentów
 • przygotowywanie umów (na podstawie uzgodnionych wzorów)
 • prowadzenie kart czasu pracy osób zatrudnionych
 • uzupełnianie treści na stronach www projektów
 • prowadzenie korespondencji bieżącej
 • tworzenie tekstów – opisów projektów, informacji prasowych, zaproszeń do współpracy itp.
 • organizowanie spotkań, protokołowanie ich przebiegu
 • kontakty bieżące z grantodawcami
 • przygotowywanie podróży – rezerwacje (transport + noclegi)
 • zbieranie informacji dotyczących wycen usług, inne prace zlecone

Kogo szukamy?

Szukamy osoby zorganizowanej, samodzielnej i z inicjatywą, lubiącej pracować nad problemami i uczyć się nowych rzeczy.

Minimalne wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w organizacji pozarządowej
 • umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi MS Office
 • umiejętność pracy z pakietem biurowym  i narzędziami Google
 • znajomości jęz. angielskiego na poziomie B2 w mowie i piśmie
 • kompetencje analitycznego i syntetycznego myślenia
 • samodzielność i poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania

Mile widzialne:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • podstawowe umiejętności dot. obsługi CMS (np. WordPress)
 • doświadczenie w samodzielnej organizacji małego wydarzenia, projektu lub procesu biurowego
 • doświadczenie w samodzielnym priorytetyzowaniu zadań
 • znajomość podstawowych uwarunkowań dot. funkcjonowania 3. sektora w Polsce
 • doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku

Co oferujemy?

 • umowę o pracę (najpierw 3 miesięczny okres próbny na umowę zlecenie) lub inna forma zgodnie z potrzebą;
 • wymiar etatu: pełen; (40 godz/tydz.), wynagrodzenie: 4800 – 5800 zł brutto w zależności od kompetencji i doświadczenia
 • elastyczność w ustalaniu godzin pracy
 • pracę hybrydową (zdalną i stacjonarną)
 • możliwości rozwoju zawodowego: praca zgodnie ze zwinnymi metodologiami pracy, a także Design Thinking i User-Centered Design, wiedza na temat dobrostanu oraz działania organizacji pozarządowej
 • uczestnictwo w warsztatach i kursach zawodowych w Polsce i zagranicą
 • możliwość realizacji własnych projektów, mieszczących się w spektrum działań statutowych FCS

Szczegóły rekrutacji:

Z wybranymi osobami kandydackimi skontaktujemy się do 22.06, celem przekazania zadania rekrutacyjnego. W następnej kolejności zaprosimy wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną w drugiej połowie czerwca. Osoby zaproszone na rozmowę prosimy o zapoznanie się w szczegółach z ofertą bieżących projektów FCS, a także z portfolio naszej organizacji. Postaramy się udzielić informacji zwrotnej każdej aplikującej osobie.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Culture Shock moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Culture Shock z siedzibą w Warszawie (00-432) przy ul. Górnośląskiej 16/2. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych jest dobrowolne.