Fundacja Culture Shock poszukuje osoby na stanowisko: Asystent/Asystentka biura

Fundacja Culture Shock prowadzi rekrutację na stanowisko Asystent/Asystentka biura. Szukamy osoby zorganizowanej, samodzielnej i z inicjatywą, dobrze czującej się w dynamicznym świecie NGO, lubiącej pracę w zespole, której niestraszne będą projektowe zagwozdki 🙂

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) przyjmujemy mailowo pod adresem: info@cultureshock.pl do środy 11.08 do 9.00 rano. W tytule maila należy wpisać: Odpowiedź na ogłoszenie o pracę. Rozpoczęcie pracy: 1.09.21

Fundacja Culture Shock to organizacja pozarządowa, której działania oscylują wokół tematyki społeczeństwa obywatelskiego – jego kształtowania i rozwoju, poprzez aktywizację i wspieranie rozwoju osobistego, twórczego i zawodowego różnych grup odbiorców, w szczególności osób pracujących z grupami defaworyzowanymi i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Działamy m.in. w obszarach: dobrostanu psychicznego i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, kultury nowych mediów, edukacji cyfrowej, kulturalnej, animacji społeczności lokalnych oraz nowych technologii, sztuki i designu. Jesteśmy trenerami, coachmi, badaczami, pracownikami socjalnymi, ekspertami z dziedziny nowych technologii i innowacji w edukacji. Jesteśmy organizacją pozarządową pracującą w 10 osobowym zespole rozproszonym. Realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z europejskimi organizacjami.

W FCS lubimy dobrą organizację pracy, rzetelną dokumentację działań, współpracę na partnerskich zasadach w ramach przejrzystych reguł. Poszukujemy osoby asystenckiej  wirtualnego (obecnie) biura, która będzie odpowiedzialna za wsparcie naszych osób koordynujących projekty i za bieżące zadania związane z administracją projektów.

Do zadań asystenta należeć będzie:

 • prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej i projektowej, w tym współtworzenie modelu archiwizowania dokumentów
 • prowadzenie wewnętrznych zestawień księgowych projektów
 • opisywanie dokumentów księgowych + współpraca z księgową
 • obsługa obiegu dokumentów
 • przygotowywanie umów (na podstawie uzgodnionych wzorów)
 • prowadzenie kart czasu pracy osób zatrudnionych
 • uzupełnianie treści na stronach www projektów
 • prowadzenie korespondencji bieżącej
 • tworzenie tekstów – opisów projektów, informacji prasowych, zaproszeń do współpracy itp.
 • organizowanie spotkań, protokołowanie ich przebiegu
 • kontakty bieżące z grantodawcami
 • przygotowywanie podróży – rezerwacje (transport + noclegi)
 • zbieranie informacji dotyczących wycen usług, inne prace zlecone

Kogo szukamy?

Szukamy osoby zorganizowanej, samodzielnej i z inicjatywą, lubiącej rozwiązywać problemy i uczyć się nowych rzeczy.

Minimalne wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej/społecznej grupie nieformalnej, w tym wolontariat
 • podstawowe umiejętności dot. obsługi CMS (np. WordPress)
 • umiejętność pracy z pakietem biurowym  MS Office (ew. Libre Office) i Google Drive
 • umiejętność pisania przystępnych tekstów w języku polskim i angielskim
 • znajomości jęz. angielskiego na poziomie B2

Preferujemy osoby posiadające:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta/asystentki
 • doświadczenie w samodzielnej organizacji małego wydarzenia, projektu lub procesu biurowego
 • umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi
 • doświadczenie w samodzielnym priorytetyzowaniu zadań
 • znajomość podstawowych uwarunkowań dot. funkcjonowania 3. sektora w Polsce

Co oferujemy?

 • umowę o pracę (najpierw na okres próbny, potem na czas nieokreślony); wymiar etatu: ½; (20 godz/tydz.), wynagrodzenie: 1800 – 2000 zł brutto w zależności od kompetencji i doświadczenia
 • elastyczność w ustalaniu godzin pracy
 • pracę hybrydową (zdalną i stacjonarną)
 • możliwości rozwoju zawodowego: praca zgodnie ze zwinnymi metodologiami pracy, a także Design Thinking i User-Centered Design, wiedza na temat dobrostanu oraz działania organizacji pozarządowej
 • uczestnictwo w warsztatach i kursach zawodowych w Polsce i zagranicą
 • możliwość realizacji własnych projektów, mieszczących się w spektrum działań statutowych FCS

Szczegóły rekrutacji:

Z wybranymi osobami kandydackimi skontaktujemy się do 15.08, celem przekazania zadania rekrutacyjnego. W następnej kolejności zaprosimy wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną w drugiej połowie sierpnia. Osoby zaproszone na rozmowę prosimy o zapoznanie się w szczegółach z ofertą bieżących projektów FCS, a także z portfolio naszej organizacji. Postaramy się udzielić informacji zwrotnej każdej aplikującej osobie.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Culture Shock moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Culture Shock z siedzibą w Warszawie (00-432) przy ul. Górnośląskiej 16/2. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych jest dobrowolne.