Projektowanie gry lub aplikacji

Projektuj mobilnie z głową – warsztat kreatywny przeznaczony dla przedstawicieli instytucji, NGOsów i firm, które chcą zrealizować swoją aplikację mobilną lub grę.

Projektowanie gry lub aplikacji

Dowiedz się więcej!

Projektowanie przedmiotu

Uczestnicy warsztatów – Rzeczoznawcy – wcielą się w rolę dizajnera, tworząc koncepcję przedmiotu odpowiadającego ich gustom oraz zauważonym przez nich problemom.

Rzeczoznawcy – Warsztaty z dizajnu

Dowiedz się więcej!

Tworzenie aplikacji mobilnych

Odczarujemy proces tworzenia aplikacji mobilnych i przybliżymy go osobom, które z programowaniem na co dzień nie mają do czynienia – warsztat zarówno dla ‘humanistów’ jak i ‘ścisłowców’.

Warsztaty tworzenia aplikacji mobilnych

Dowiedz się więcej!

Narzędzie do edukacji medialnej

Warsztat z obsługi nowatorskiego narzędzia dla edukatorów – internetowej gry edukacyjnej dla młodzieży Mediaspołecznicy wraz ze scenariuszami prowadzącymi przez rozgrywkę.

Mediaspołecznicy – narzędzie edukacji medialnej

Dowiedz się więcej!

Edukacja medialna dla młodzieży

Cykl 6 spotkań skierowanych do młodzieży, w trakcie których zrealizujemy 12 misji gry Mediaspołecznicy, nowatorskiego narzędzia z edukacji medialnej.

Mediaspołecznicy – Edukacja medialna dla młodzieży

Dowiedz się więcej!

Bezpieczeństwo i prywatność w sieci

Tematem spotkania będzie świadome korzystanie z telefonu, komputera, czy internetu poprzez poznanie podstawowych mechanizmów działających w sieci.

Bezpieczeństwo i prywatność w sieci

Dowiedz się więcej!

„Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii.” 
Arthur C. Clarke

Misja

Odbiorcy

Działamy na rzecz rozwoju twórczego i zawodowego różnorodnych grup odbiorców. Pracujemy w oparciu o nowatorskie narzędzia edukacyjne i animacyjne własnego autorstwa. Korzystamy z kompetentnych scenariuszy zajęć, ale formuła naszych warsztatów pozostaje otwarta, koncentrujemy się na indywidualnych i bieżących potrzebach uczestników. 

Oferta Fundacji Culture Shock skierowana jest zarówno do szkół, instytucji kultury, placówek szkolno-wychowawczych, jak i firm, które chcą inwestować w pracowników lub działania CSR.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE +

Wykorzystujemy nowe technologie i nowe media, przełamując bariery dostępu do świata cyfrowej kultury. Każdy warsztat jest przygotowany i prowadzony przez dwóch trenerów, tak, aby jak najlepiej podążać za potrzebami grupy.
Podczas prowadzeniaonych zajęć, ważne jest dla nas nie tylko praktyczne wykorzystywanie poznanych programów i aplikacji, ale także rozwój kompetencji społecznych tj.: współpracy w grupie, komunikacji, empatii, radzenia sobie w sytuacji problemowej, zespołowego rozwiązywania problemów, autoekspresji, wyszukiwania oraz selekcji informacji.
Bardzo ważny jest dla nas także rozwój umiejętności twórczego myślenia w różnych kontekstach życiowych poprzez eksperymentowanie. Uważamy, że uczenie się poprzez doświadczenie, umiejętność nauki na własnych błędach i wyciąganie z tego wniosków są niezwykle efektywne w procesie kształcenia.

Formuła Medialabu +

Nazwa Medialab tłumaczona dosłownie to pracownia nośników – przestrzeń, w której eksperymentuje się z formą wyrażania myśli i wariacją sposobów komunikacji.
Niezwykle ważny jest tu aspekt doświadczania. Aktywność jest po stronie uczestnika, będącego jednocześnie twórcą. Podejście DIY, czyli “zrób to sam(a)” otwiera przestrzeń do eksperymentu, daje zgodę na popełnianie błędów i badanie granic. To proces bardzo dynamiczny, który wymaga zarówno od uczestników, jak i prowadzących postawy otwartości – na siebie i na innych. Dlatego niezwykle ważne jest zbudowanie przestrzeni zaufania i współpracy wewnątrz grupy. Większość ludzi w trakcie edukacji szkolnej jest przyzwyczajana do bierności i przyjmowania postawy odbiorcy komunikatu częściej niż jego nadawcy. W trakcie warsztatów Medialab uczestnicy uczą się jak przejąć inicjatywę i wziąć odpowiedzialność za siebie i za grupę, jak się otworzyć na bycie proaktywnym, pomagać sobie nawzajem. Celem zajęć nie jest wyłącznie poznanie zasad i języka nowych technologii. To przede wszystkim nauka o tym, jak być ze sobą w złożonym, cyfrowym świecie.

Idea pracy +

Medialab odrzuca hierarchię, sztywne ramy i podział na dziedziny wiedzy. To czas i przestrzeń, w których mieszają się wymiary edukacyjny, twórczy i produkcyjny. To sytuacja interdyscyplinarna. Prowadzący podążają za grupą, starając się odpowiedzieć na ich potrzeby i pytania. Ich rola polega bardziej na byciu mentorami niż nauczycielami, którzy przekazują informacje. Tu panuje założenie, że wiedza jest dostępna, ogranicza ją natomiast umiejętność jej wyszukiwania i selekcji. Medialab kładzie duży nacisk na rozwój tych kompetencji.