Skip to main content

„Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska” to cykl bezpłatnych warsztatów z dziedziny urbanistyki i designu skierowanych do międzypokoleniowej grupy odbiorców, obejmującej osoby w wieku 18-­35 lat oraz 60+, zainteresowanej wzornictwem, architekturą oraz działaniami w przestrzeni publicznej. Ich celem jest zintegrowanie dwóch pokoleń mieszkańców Warszawy i wypracowanie wspólnego spojrzenia na miasto.

Za materię działań warsztatowych obrana zostanie Skarpa Warszawska. Ten pas zieleni, ciągnący się wzdłuż Wisły niemal przez całe miasto, najczęściej nieistniejący w świadomości warszawiaków jako spójny obszar, na kilka tygodni stanie się terenem badań, analiz i prac projektowych. Uczestnicy skupią się na największych wartościach Skarpy, a także na problemach w jej użytkowaniu, widzianych zwłaszcza z perspektywy seniorów. Zwrócą szczególną uwagę na trudności i bariery, które nierzadko uniemożliwiają odkrywanie miasta.

Bazując na zdobytej w trakcie warsztatów wiedzy i czerpiąc z doświadczeń i umiejętności współuczestników, zespoły zaprojektują przedmiot użytkowy promujący Skarpę Warszawską oraz zaproponują rozwiązania modyfikujące przestrzeń publiczną wybranego fragmentu Skarpy, w oparciu o historię tego terenu i jego walory kulturalne.

Uczestnicy będą pracować w kilku międzypokoleniowych grupach przy wsparciu specjalistów z dziedziny architektury i projektowania, a także znawców i miłośników Warszawy.

Działania obejmą 2 cykle warsztatów po 6 spotkań:

CYKL I: Projektowanie przestrzeni publicznej na przykładzie wybranego obszaru Skarpy Warszawskiej, uwzględniające potrzeby osób 60+

PROBLEM: fragmentaryczność Skarpy, niedostosowanie do potrzeb seniorów
DZIAŁANIE: wykłady o geograficznym i kulturowym znaczeniu Skarpy Warszawskiej, spacery, praca projektowa
EFEKT: mapa mentalna/przewodnik po Skarpie

Prowadzący:
Joanna Porębska-Srebrna – architekt – urbanista, doradca d.s. dziedzictwa i rewitalizacji. Prowadzi studia nad rozwojem miast, architekturą historyczną, a także badania krajobrazu kulturowego pod względem potencjału dziedzictwa i marketingu urbanistycznego. Współpracuje z projektantami i władzami konserwatorskimi przy tworzeniu koncepcji rewaloryzacji przestrzeni i adaptacji obiektów zabytkowych. Szczególnie interesuje się rozwojem urbanistycznym Warszawy i rolą Wisły w tym procesie.

Adam Jankiewicz – prawnik, historyk, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, autor licznych prac z dziedziny rozwoju przestrzennego  i regionalistyki,  ochrony dziedzictwa kulturowego, dziejów ustroju politycznego, prawa polskiego, kultur pogranicza. Dyrektor Zespołu Prezydialnego w Biurze TK. Członek Rady  ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek władz  Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Fundacji Dziedzictwo Nasze.

CYKL II: Projektowanie przedmiotu promującego Skarpę Warszawską na podstawie wiedzy i doświadczeń osób 60+

PROBLEM: niedostosowanie produktów użytkowych do potrzeb osób 60+, brak identyfikacji mieszkańców Warszawy ze Skarpą
DZIAŁANIE: wykłady o historii wzornictwa oraz znaczeniu Skarpy Warszawskiej, spacery, praca projektowa
EFEKT: przedmiot promocyjno­-użytkowy

Prowadzący:
Paulina Jędrzejewska – prezeska Fundacji Culture Shock; współzałożycielka Hedoco, pierwszej marki w Europie środkowo-wschodniej, która produkuje i sprzedaje wyłącznie open design, gdzie odbiorca – całkowicie legalnie – może stać się jednocześnie projektantem, producentem i nabywcą.  Działa w temacie wolnej i nieformalnej edukacji, przestrzeni miejskiej, nowej technologii. Bywa socjolożką, antropolożką, aktywistką miejską, prezeską, trenerką, fotografką, artystką.

Marcela Kawka – projektantka wzornictwa przemysłowego i komunikacji wizualnej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się projektowaniem nowych rynkowych produktów, corporate identity, nadzorem nad wdrożeniami i doradztwem w zakresie wdrażania strategii wzorniczych. Pauliną Jędrzejewską zrealizowała serię warsztatów, których celem było wykształcenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wzornictwa dla osób 55+. Wraz z Izabelą Cichecką otrzymała III nagrodę w konkursie Nokia Only Planet Design for all, za projekt urządzenia „Health Guard” uwzględniającego potrzeby seniorów.

Więcej informacji o II cyklu warsztatów na: www.cultureshock.pl/laboratoriummiasta/

GDZIE I KIEDY

Do wyboru dwa cykle warsztatów:

Projektowanie przestrzeni publicznej: Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 6 spotkań co tydzień, w każdy wtorek, start: 28.04.2015 w godzinach 17:00 -19:00
Projektowanie przedmiotu: Domek Fiński PM na trawie, ul. Jazdów 3/12, 6 spotkań co tydzień, w każdą środę, start: 20.05.2015 w godzinach 17:00-19:00

REJESTRACJA NA WARSZTATY

Wypełnij formularz na www.laboratoriummiasta.evenea.pl/ LUB pobierz formularz i prześlij go na ada@cultureshock.pl 

Projektowanie przedmiotu: rejestracja dla osób młodych trwa do 8 maja. Zgłoszenia osób 60+ przyjmujemy do 17 maja 2015 r.
Projektowanie przestrzeni: rejestracja zamknięta
Decyzja o przyjęciu na warsztaty zostanie podjęta na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania w formularzu.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Zadzwoń: 661 122 614, 22 621 89 66
Napisz: ada@cultureshock.pl
Odwiedź wydarzenie na Facebooku.

Patroni: logo_bumPartnerzy:   partnerzy  
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

kompilacja_logo_miasta