Skip to main content

Kultura mobile – pod takim hasłem 8 października 2019 roku odbyło się, już po raz czwarty, organizowane przez Fundację Culture Shock FAM – Forum Aplikacji i Gier Mobilnych. To cykliczne wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką rozwiązań mobilnych w sztuce, kulturze i edukacji. Program FAM obejmuje serie warsztatów, prezentacji, wykładów i paneli dyskusyjnych.

Kulturę mobile rozumiemy szeroko, jako zestaw zagadnień na styku kultury i rozwiązań mobilnych, zwracając szczególną uwagę na:

  1. dostęp do kultury za pomocą urządzeń mobilnych i technologii cyfrowych, takich jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz sztuczna inteligencja;
  2. projektowanie na urządzenia mobilne – trendy, narzędzia, ciekawe praktyki i studia przypadków sukcesu (case studies);
  3. rozwój z mądrym wsparciem technologii mobilnych – osobisty i zawodowy;
  4. wzrost świadomości co do ingerencji mobilnych technologii w wielu obszarach ży- cia, zwiększenie kontroli nad tym zjawiskiem, kwestię prywatności naszych danych.
Kolaż z aplikacji FAM 2019

Podczas FAM szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na pytanie, jak rozwijać się, jednocześnie ulepszając swoje otoczenie za pomocą dostępnych aplikacji. Zastanawialiśmy się, ile można oddać ze swojej prywatności i poczucia bezpieczeństwa na rzecz wygody. Podobnych pytań nie zadaje już sobie jakoby pokolenie C, czyli always connected. FAM było też przestrzenią dyskusji o tym, jak korzystać z urządzeń mobilnych z szacunkiem dla siebie, swojego zdrowia i szanując potrzeby innych. O jakich zasadach MOBIkiety – savoir-vivre’u ze smartfonem – pamiętać.

Innym ważnym zagadnieniem, jakiemu przyglądaliśmy się wspólnie z uczestnikami FAM, był temat cyfrowego minimalizmu oraz ruchu #lesswaste. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak za pomocą aplikacji i urządzeń mobilnych można być bardziej eko, lepiej segregować odpady, a także dbać o swój dobrostan i nie zatracić się w swoim smartfonie.

Głównym celem FAM – Forum Aplikacji i Gier Mobilnych jest popularyzacja wiedzy na temat aplikacji mobilnych, szczególnie tych związanych z kulturą, sztuką i edukacją. Aplikacji tych – jak pokazują statystyki – ciągle przybywa, podobnie jak użytkowników, którzy chcą z nich korzystać. Pokazując inspirujące przykłady, ciekawe prezentacje i możliwości zastosowa- nia aplikacji, chcemy zachęcić do częstszego i bardziej świadomego korzystania z aplikacji mobilnych. Co roku zapraszamy również twórców najbardziej popularnych i wartościowych polskich aplikacji, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z publicznością, biorąc udział w Strefie Partnera oraz w dyskusjach panelowych i warsztatach.

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa