Skip to main content
Skarpa Warszawska, wyd. Fundacja Culture Shock

First in twenty years publication about Warsaw Scarp – its history, cultural heritage, present times an people connected to it. This books takes a reader for a walk through places less know to the public, and allows to discover Warsaw Scarp’s charm.

Skarpa to też miejsce obrosłe legendami i mitami, tu rezydowali Wars i Sawa, Syrena Warszawska, Bazyliszek, Złota Kaczka… Książę Kazimierz Poniatowski umiejscowił tu swój dom przyjemności (Elizeum w parku Na Książęcem), a masoni – swoją lożę.

Skarpa to wreszcie miejska przestrzeń publiczna wspólna dziś nam wszystkim. Mieszkamy tu i pracujemy, spacerujemy, jeździmy na rowerach, inwestujemy i budujemy. Zbyt często niestety nie identyfikujemy skarpy jako całości, nie znamy jej dziejów, nie rozwijamy tkwiącego tu potencjału.

Spis treści

O Skarpie Warszawskiej opowiadają…
Pani Anna
Aleksander Baszun
Jerzy Przeździecki
Piotr Szmitkowski
Małgorzata Devos
Anna Wronka
Wojciech Olszański

Wędrówki w czasie i przestrzeni po Skarpie Warszawskiej
Sławomir Błażewicz

Skarpa – historia użyteczna
Joanna Porębska

Skarpa Warszawska – szlakiem kultury i pamięci
Adam Jankiewicz

Raz na górze, raz na dole, czyli o ciekawostkach Skarpy Warszawskiej
Andrzej Papliński

Miejska liniowość jako wyzwanie
Artur Jerzy Filip

Prawo do skarpy
Paulina Jędrzejewska
Piotr Grabowski

O Skarpie Warszawskiej rozmawiają…
Agata Passent
Krzysztof Domaradzki
Marek Ostrowski
Andrzej Górz

Skarpa Warszawska
Praca zbiorowa
Wydanie 1
Cena: 19 zł
Koncepcja, opieka merytoryczna: Piotr Grabowski
Redakcja: Maria Żurek
Korekta: Anna Lewandowska
Projekt graficzny i skład: Olek Modzelewski (olekmo.pl), 
Norbet Strukow (strukow.pl)
ISBN: 978-83-942842-0-6