Narzędzia w pracy trenerskiej

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła – jak mówią słowa popularnej piosenki – i u nas w Fundacji też! Zaczynamy projekt “Make it work – narzędzia w pracy trenerskiej”, dzięki któremu chcemy poznać i rozwijać innowacyjne i interdyscyplinarne narzędzia i metody pracy z dorosłymi, rozwijać nasze umiejętności osobiste, społeczne i kompetencje trenerskie. Dwukrotnie pojedziemy do Holandii, żeby wziąć udział w szkoleniu „Practicing coaching” w listopadzie tego roku, a w marcu 2020 roku – w „Training for trainers”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez partnerską organizację Olde Vechte z Ommen w Holandii. Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń (np. pracę z ciałem, wykorzystanie kontekstu, techniki teatralne), wykorzystamy w naszych kolejnych projektach, zwłaszcza z obszaru edukacji dorosłych.

Projekt “Make it work – narzędzia w pracy trenerskiej” zakłada realizację następujących głównych celów: poznanie i rozwijanie innowacyjnych i interdyscyplinarnych narzędzi i metod pracy z dorosłymi, rozwój umiejętności osobistych, społecznych i kompetencji trenerskich kadry. W ramach działania Fundacja Culture Shock weźmie udział w dwóch rodzajach specjalistycznych szkoleń ukierunkowanych na rozwój osobisty i zawodowy swojego zespołu, “Training for trainers” i “Practicing coaching”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez partnerską organizację Olde Vechte z Ommen w Holandii. Fundacja Olde Vechte działa od 1966 roku, a jej misją jest tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, troski i współpracy. Organizacja ta kieruje swoją ofertę przede wszystkim do trenerów i edukatorów, których potrzeb nie można zaspokoić w oparciu o formalny model edukacji. Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń (np. pracę z ciałem, wykorzystanie kontekstu, techniki teatralne), członkowie i członkinie zespołu Fundacji Culture Shock wykorzystają w projektach, które są już zaplanowane do realizacji w 2019 r. i 2020 r. oraz w kolejnych działaniach. Dzięki projektowi Fundacja Culture Shock znacząco rozwinie i zintegruje swoją kadrę, co przełoży się na wyższą jakość i atrakcyjność działań Fundacji w obszarze edukacji dorosłych.

Zespół Fundacji Culture Shock zamierza z jednej strony implementować nowopoznane metody i techniki do swojego warsztatu trenersko-badawczego, a z drugiej strony przedefiniować i zreinterpretować korzystanie z tych metod oraz narzędzi (np. wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie edukacyjno-szkoleniowym), którymi obecnie posługuje się kadra Fundacji oraz jej współpracownicy. Szkolenie ma nam dać konkretne umiejętności, ale też być źródłem inspiracji do rozwoju osobistego członków zespołu oraz rozwoju metod stosowanych przez Fundację.

Główne elementy projektu

Indywidualne Plany Rozwoju


Indywidualne cele każdego uczestnika do zrealizowania na szkoleniu oraz w trakcie trwania projektu. 

Plan Rozwoju Zespołu


Kadra Fundacji wyznaczy swoje cele grupowe do zrealizowania na szkoleniu oraz w trakcie trwania projektu.

Dwa cykle szkoleniowe


Odbędą się dwa szkolenia: Practicing Coaching zaplanowane w listopadzie 2019 oraz Training for Trainers, które odbędzie się w marcu 2020.

Wewnętrzne szkolenie


Dla pracowników i wolontariuszy, którzy nie brali udziału w mobilności, planujemy przeprowadzić wewnętrzne szkolenie z nowych metod i technik.

Warsztat upowszechniający


Zrealizujemy trzy warsztaty upowszechniające dla pracowników NGO, instytucji kultury, edukacji czy biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Artykuł


W ramach upowszechniania dobrych praktyk – napiszemy artykuł i opublikujemy go na EPALE, w którym rozpoczniemy dyskusję na temat metod i technik stosowanych w pracy z osobami dorosłymi (30+) oraz ich implementacji do pracy z różnymi grupami docelowymi.

Finansowanie:

Partner: