Fundacja Culture Shock jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju twórczego i zawodowego różnorodnych grup odbiorców. W centrum naszego zainteresowania pozostaje człowiek – zwracamy uwagę na potencjał, który w nim drzemie, przestrzeń w której żyje, wspólnoty, które tworzy. Misją Fundacji jest otwieranie dostępu do edukacji cyfrowej każdemu, niezależnie od wieku i pozycji społecznej, oraz wspieranie społeczności lokalnych w Polsce i za granicą za pomocą działań artystyczno-kulturalnych. Pracujemy w oparciu o nowatorskie narzędzia edukacyjne i animacyjne własnego autorstwa. Wykorzystujemy nowe technologie i nowe media, przełamując bariery dostępu do świata cyfrowej kultury.

OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Nowe technologie i design
Prowadzone przez nas projekty w obrębie nowych technologii i designu przyczyniają się do rozwoju umiejętności cyfrowych odbiorców: młodzieży i seniorów, zwiększając świadomość uczestników odnośnie do nowych technologii cyfrowych w kulturze (projekty: “Mediaspołecznicy”, 2015, “Magia w procesie”, 2015, „MediaLab Junior”, 2012, „MediaLab Senior”, 2012, „MediaLab Junior Warszawa”, 2013). W sferze designu, Fundacja trzykrotnie zrealizowała warsztaty „Rzeczoznawcy” (2012-2015) dla seniorów i młodych rodziców, dając uczestnikom możliwość stworzenia własnego projektu przedmiotu lub rozwiązania przestrzennego na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb. Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji oraz Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Społeczności lokalne
W ramach działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, dużą atencją otaczana jest w Fundacji przestrzeń Skarpy Warszawskiej, gdzie mieści się nasza siedziba. Skarpa była terenem działań artystycznych i animacyjnych w latach 2011 – 2015 (biennale sztuki w przestrzeni publicznej Skarpy, projekty: „Skarpa. Reaktywacja!”, 2011, „Skarpa: Relokacja”, 2013, “Skarpa. Rewelacja”, 2015). Z ramienia koalicji Warszawskiej Drogi Kultury Na Skarpie Fundacja Culture Shock koordynowała trzy edycje plenerowej imprezy „Majówka na Skarpie” (2012-2014) oraz “Święto Skarpy Warszawskiej” (2015). Podsumowując ostatnie lata swych przedsięwzięć na Skarpie, Fundacja przygotowała pierwszą od ponad 20 lat publikację kompleksowo opisującą ten szczególny obszar (książka “Skarpa Warszawska”, 2015).

Od 2014 r. realizujemy projekt “Greenpoint. Przemiany” w Nowym Jorku. To działanie kulturalno-społeczne mające na celu wydobycie potencjału Greenpointu, jako przestrzeni do działań kulturalnych, artystycznych oraz sąsiedzkich. Projekt obejmuje animację kulturalną oraz badania nad historią społeczną miejsca.

W latach 2013 – 2015 byliśmy członkiem zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Działania artystyczne
Fundacja realizuje również projekty artystyczne, wspierając młodych twórców. W latach 2011-2014 roku w Galerii Culture Shock cyklicznie organizowaliśmy wystawy malarstwa, rzeźby, sztuki mediów. W prowadzonej przez nas Przestrzeni Na Skarpie odbywały się koncerty i przedstawienia teatralne.

Fundacja Culture Shock prezentowała efekty swoich projektów m.in. podczas Festiwalu Kultura 2.0 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, Medialabu Obóz kultury 2.0 Opole 2013, konferencji projektowej NIEwidzialny dizajn w Poznaniu oraz na wystawie „Design w przestrzeni publicznej. Lata lecą” w Zamku Cieszyn. Nasze teksty ukazały się w wielu publikacjach, np. “Edukacja kulturalna. Nowe czasy, nowe narzędzia” (artykuł pt. “Medialab – Magia w procesie”), wyd. Gmina Lublin; kwartalnik 2+3D (artykuł “Rzeczoznawcy – O warsztatach projektowych dla osób starszych”), wyd. 2+3D nr 49.

Co robimy?

Zespół

Paulina Jędrzejewska - prezeska Fundacji Culture Shock

PAULINA JĘDRZEJEWSKA

Prezeska

Prezeska Fundacji Culture Shock. Prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości uczestników w obrębie nowych technologii cyfrowych w kulturze. Pracuje w obszarach edukacji, nowych mediów, sztuki i partycypacji.

Portret Piotra Grabowskiego

PIOTR GRABOWSKI

Fundator oraz Przewodniczący Rady Fundacji

Fundator oraz Przewodniczący Rady Fundacji Culture Shock. Absolwent prawa i marketingu kultury, finansista. Miłośnik sztuki w przestrzeni publicznej. Od urodzenia na Skarpie Warszawskiej, której „reaktywacja” stanowi osobisty cel jego fundacyjnych działań.

MONIKA STEC

Członkini Zarządu Fundacji Culture Shock

Socjolożka, badaczka jakościowa. Od 2007 r. zaangażowana w badania społeczne na rynku pracy, w społecznościach lokalnych, w obszarach: edukacji, nowych technologii, dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń. Urodzona multi-badaczka terenowa.

Sylwia Żółkiewska Aplikacje Mobilne w Kulturze i Edukacji

SYLWIA ŻÓŁKIEWSKA

Menadżerka, Kuratorka FAM

Projektantka, edukatorka, entuzjastka nowych technologii. Propaguje wiedzę na temat kreatywnego zastosowania aplikacji mobilnych w sztuce, kulturze, edukacji i biznesie. Autorka publikacji APPetyt na APPlikacje (Fundacja Orange 2016), współautorka książki Biznes w świecie mobile (Poltext 2018).

Portret Katarzyny Łukasiewicz

KATARZYNA ŁUKASIEWICZ

Koordynatorka projektów

Animatorka kultury. Mieszkała w Danii, Indonezji, Stambule, Izraelu, Indiach. Czyta, fotografuje, ogląda, wędruje. Partycypuje w kulturze. Absolwentka pedagogiki, kulturoznawstwa i specjalizacji animacja kultury na UW. Zajmuje się edukacją twórczą dzieci i młodzieży.

portret marceli kawki

MARCELA KAWKA

Projektantka

Projektantka produktu i komunikacji wizualnej. Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Prowadzi biuro projektowe Locomotif Design Studio. Z Fundacją Culture Shock współpracuje przy projektach związanych z szeroko pojętym designem – wraz z Pauliną Jedrzejewską prowadziła warsztaty „Rzeczoznawcy” i „MediaLab Senior”.

Agata GIERYN

AGATA GIERYN

Członkini Rady Fundacji

Na co dzień trenerka umiejętności psychospołecznych i magistrantka psychologii. Specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów poprzez pracę nad obszarami takimi jak: budowanie relacji i zaufania, komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów, misja i cele.

PORTRET MARTY PAWLACZEK

MARTA PAWLACZEK

Wiceprezeska

Wiceprezeska Fundacji Culture Shock. Absolwentka dziennikarstwa, filozofii oraz kulturoznawstwa. Mieszka w Nowym Jorku, gdzie m.in. realizuje nasz sztandarowy projekt „Greenpoint. Przemiany.”

Portret Błażeja Sendzielskiego

BŁAŻEJ SENDZIELSKI

Fotograf

Aparat fotograficzny towarzyszy mu niemal w każdej chwili jego życia od ponad piętnastu lat. Przez ostatnie lata pracował dla agencji fotograficznych i ogólno- polskiego dziennika. Od kilku lat jest wolnym strzelcem, współpracuje z firmami i organizacjami pozarządowymi. Obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Zajmuje się głównie fotografia kulinarna i ślubna oraz realizuje warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Greenpoint Przemiany”.

MARTA SZARZYŃSKA

MARTA SZARZYŃSKA

Koordynatorka projektów

Studiowała europeistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, historię sztuki na Uniwersytecie w Granadzie oraz dziennikarstwo w Laboratorium Reportażu na Uniwersytecie Warszawskim. Inicjatorka i koordynatorka projektu „Zofia Brzeska‐Gaudier – pisarka odnaleziona”; historią pisarki zajmuje się od 2012 roku.

MACIEJ WOSZCZYK

MACIEJ WOSZCZYK

Ekspert ds. pozyskiwania funduszy

Zwolennik etosu łódzko-warszawskiego, wszechstronnie wykształcony. Z Fundacją związany od jej zarania, jest pomocny we wszystkim, co ma związek z dofinansowaniem i biurokracją. Zainteresowany kwestiami społeczno-politycznymi.

Slawek Sendzielski

SŁAWEK SENDZIELSKI

Współtwórca ``Graj w Zielone``

Ukończył ekonomię w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz studia z zakresu zarządzania projektem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Fascynat dzikiej roślinności, ogrodów warzywnych i historii Warszawy. Promuje zdrowy styl życia i edukację ekologiczną.