Fundacja Culture Shock jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju twórczego i zawodowego różnorodnych grup odbiorców. W centrum naszego zainteresowania pozostaje człowiek – zwracamy uwagę na potencjał, który w nim drzemie, przestrzeń w której żyje, wspólnoty, które tworzy. Misją Fundacji jest otwieranie dostępu do edukacji cyfrowejkażdemu, niezależnie od wieku i pozycji społecznej, oraz wspieranie społeczności lokalnych w Polsce i za granicą za pomocą działań artystyczno-kulturalnych. Pracujemy w oparciu o nowatorskie narzędzia edukacyjne i animacyjne własnego autorstwa. Wykorzystujemy nowe technologie i nowe media, przełamując bariery dostępu do świata cyfrowej kultury.

Więcej

 

OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Nowe technologie i design
Prowadzone przez nas projekty w obrębie nowych technologii i designu przyczyniają się do rozwoju umiejętności cyfrowych odbiorców: młodzieży i seniorów, zwiększając świadomość uczestników odnośnie do nowych technologii cyfrowych w kulturze (projekty: “Mediaspołecznicy”, 2015, “Magia w procesie”, 2015, „MediaLab Junior”, 2012, „MediaLab Senior”, 2012, „MediaLab Junior Warszawa”, 2013). W sferze designu, Fundacja trzykrotnie zrealizowała warsztaty „Rzeczoznawcy” (2012-2015) dla seniorów i młodych rodziców, dając uczestnikom możliwość stworzenia własnego projektu przedmiotu lub rozwiązania przestrzennego na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb. Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji oraz Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Społeczności lokalne
W ramach działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, dużą atencją otaczana jest w Fundacji przestrzeń Skarpy Warszawskiej, gdzie mieści się nasza siedziba. Skarpa była terenem działań artystycznych i animacyjnych w latach 2011 – 2015 (biennale sztuki w przestrzeni publicznej Skarpy, projekty: „Skarpa. Reaktywacja!”, 2011, „Skarpa: Relokacja”, 2013, “Skarpa. Rewelacja”, 2015). Z ramienia koalicji Warszawskiej Drogi Kultury Na Skarpie Fundacja Culture Shock koordynowała trzy edycje plenerowej imprezy „Majówka na Skarpie” (2012-2014) oraz “Święto Skarpy Warszawskiej” (2015). Podsumowując ostatnie lata swych przedsięwzięć na Skarpie, Fundacja przygotowała pierwszą od ponad 20 lat publikację kompleksowo opisującą ten szczególny obszar (książka “Skarpa Warszawska”, 2015).

Od 2014 r. realizujemy projekt “Greenpoint. Przemiany” w Nowym Jorku. To działanie kulturalno-społeczne mające na celu wydobycie potencjału Greenpointu, jako przestrzeni do działań kulturalnych, artystycznych oraz sąsiedzkich. Projekt obejmuje animację kulturalną oraz badania nad historią społeczną miejsca.

W latach 2013 – 2015 byliśmy członkiem zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Działania artystyczne
Fundacja realizuje również projekty artystyczne, wspierając młodych twórców. W latach 2011-2014 roku w Galerii Culture Shock cyklicznie organizowaliśmy wystawy malarstwa, rzeźby, sztuki mediów. W prowadzonej przez nas Przestrzeni Na Skarpie odbywały się koncerty i przedstawienia teatralne.

Fundacja Culture Shock prezentowała efekty swoich projektów m.in. podczas Festiwalu Kultura 2.0 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, Medialabu Obóz kultury 2.0 Opole 2013, konferencji projektowej NIEwidzialny dizajn w Poznaniu oraz na wystawie „Design w przestrzeni publicznej. Lata lecą” w Zamku Cieszyn. Nasze teksty ukazały się w wielu publikacjach, np. “Edukacja kulturalna. Nowe czasy, nowe narzędzia” (artykuł pt. “Medialab – Magia w procesie”), wyd. Gmina Lublin; kwartalnik 2+3D (artykuł “Rzeczoznawcy – O warsztatach projektowych dla osób starszych”), wyd. 2+3D nr 49.

Co robimy?

Zespół

Paulina Jędrzejewska, Prezes Fundacji Culture Shock

PAULINA JĘDRZEJEWSKA

Prezeska

Prezeska Fundacji Culture Shock. Prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości uczestników w obrębie nowych technologii cyfrowych w kulturze. Pracuje w obszarach edukacji, nowych mediów, sztuki i partycypacji.